Храмът в село Сопица получи статут на недвижима културна ценност от Възраждането и категория за местно значение

Храм “Свети Георги” в брезнишкото село Сопица вече е със статут и категория. Това е факт със заповед на министъра на културата и по предложение на директора на Национален институт за недвижимо културно наследство, научи Zapadno.com.

Специализиран експертен съвет е отразил становище относно предоставянето на статут и категорията. Храмът вече е с класификация на архитектурно-строителна и художествена единична недвижима културна ценност от Възраждането и с категория „местно значение“. Определен е режим за опазване на недвижимата културна ценност и териториален обхват, който включва урегулиран поземлен имот с площ 2 080 квадратни метра заедно с построената в него църковна сграда със застроена площ 69 квадратни метра, става ясно от заповедта на министъра на културата.

“Отоплението на храма да се извършва с уреди, които не отделят във въздуха сажди и твърди частици и не могат да увредят целостта на живописта по иконостаса. При монтиране на цялостна инсталация тя да се изпълни по начин, който не е в разрез с архитектурно-художествените качества на храма и не пречи на възприемането на елементите с такава стойност. Изисква се ремонт и благоустрояване на подхода към храма с постоянна настилка. Изисква се поддържане в добро състояние на паянтовата дървена постройка за курбани. Допуска се палене на свещи само от чист пчелен восък. Допуска се изграждането на ограда на имота, като обликът й трябва да бъде съобразен с художествено-архитектурните особености на храма. Допуска се монтиране на отоплителна инсталация, при условие тя да се изпълни по начин, който не е в разрез с архитектурно-художествените качества на храма и не пречи на възприемането на елементите с такава стойност. Не се допуска поставянето на допълнителни предмети и принадлежности (перденца, нова утвар, цветя, покривки, постери и прочие) в интериора на храма и по иконостаса.”, пише още в заповедта на министъра.

Преди 1 година храмът на село Сопица беше обновление след извършен частичен ремонт. Прочетете още по темата в публикацията: Храмът на Сопица започна новата църковна година с обновление на извършения частичен ремонт – СНИМКИ.

Виж също...

Loading...