Област Перник е сред регионите с най-добри резултати по обхващането на ученици в системата на образованието

Обхватът на ученици в системата на образованието в област Перник за учебната 2019/2020 година нарежда региона сред първите по положителни резултати в страната. Това показва годишния доклад за младежта за 2019 година, който беше приет от Министерски съвет на 14 октомври, научи Zapadno.com.

Обхватът на учениците от VІІ клас, които са продължили образованието си през 2019/2020 година в VІІІ клас, е 95,20 %, като отпадналите ученици на прехода между основно и средно образование са 2 818, а върнатите в VІІІ клас са 2 116. Най-добри резултати в обхващането на учениците от VІІ клас за продължаване на основното си образование са постигнати в областите Перник, Благоевград, София-град, Габрово, Смолян. Най-нисък е обхватът в областите Сливен, Ямбол, Силистра, Пазарджик и Стара Загора.

Резултатите от дейността на екипите по обхващане на ученици в системата на образованието през учебната 2018/2019 година (периода 1 август  – 15 ноември 2019 година) показват увеличен брой на екипите за обхват – на терен работят 1 280 екипа с общо 15 862 представители на различни институции, сравнено с предходната 2018 година – 1 239 екипа с 10 030 представители на различни институции. Извършени са 17 294 обходи на адреси. 6 500 са върнатите в образователната система деца и ученици в задължителна училищна възраст, които през втория срок на учебната 2018/2019 година не са били в образователната система, а са записани за новата 2019/2020 учебна година. От тях 4 076 са върнати, след като са били отпаднали, а 2 424 са новообхванати деца – никога преди не са били записвани в предучилищно или училищно образование и са записани в образователна институция в резултат на действията на екипите за обхват, става ясно от годишния доклад за младежта за 2019 година.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...