Да се изменят или отпаднат текстове в проектозакона за лова и опазване на дивеча предлага директорът на Югозападно държавно предприятие

Да се изменят или да отпаднат част от предложените текстове в публикувания за обществено обсъждане проектозакон за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча. Това предлага директорът на Югозападното държавно предприятие инженер Дамян Дамянов, който е и член на Ловния съвет, в становище до изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите инженер Мирослав Маринов. Основната цел на предлаганите промени е повишаване на ефективността на мерките за ограничаване разпространението на щетите, които нанася Африканската чума по свинете и постепенно ликвидиране на заболяването в популацията на дивата свиня, съобщиха от пресцентъра на Югозападното държавно предприятие.

Според директора на Югозападното държавно предприятие преди всичко обаче, от морална и нормативна гледна точка следва да се спазват основните разпоредби, като не се допуска нарушаване на принципите и правилата в българското законодателство. В разрез с всички изисквания, на които следва да отговаря едно лице, което желае да стане ловец, е предложен текстът в член 54, алинея 5, точка 6. С него се разрешава извършване на санитарен отстрел на дивеч от служители на Министерство на земеделието, храните и горите, МВР, Министерство на отбраната и техните структури и държавните горски предприятия във всички ловностопански райони, като разрешителните за ловуване се издават от директора на съответното държавно горско или ловно стопанство. Това означава, че санитарен отстрел може да се извършва от лица, които не са завършили специализиран курс, включващ теоретична и практическа подготовка по теми като дивечознание, стопанисване и опазване на дивеча, оръжезнание и ловна стрелба и други, както и не са положили успешно теоретичен и практически изпит и нямат удостоверение за подборен отстрел. Според инженер Дамянов в този случай е реална опасността от застрашаване на човешкото здраве и живот, поради което се предлага текстът да бъде изменен, като от него отпаднат служители на МВР и Министерство на отбраната и техните структури.

Изцяло да отпадне текстът, който легитимира използването на отрови, упойващи вещества, ями, примки и експлозиви в ловни дейности. Този текст нарушава разпоредбите на националното и европейско право и застрашава опазването на естествените местообитания и дивата флора и фауна, посочва директорът на Югозападното държавно предприятие. Изключение би следвало да бъдат селективните капани за улов на дивеч.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...