Концесионерът на язовир “Слаковци” иска удължаване на концесионния договор за водоема

Удължаване на концесионния договор за язовир “Слаковци” ще бъде разглеждано на предстоящото през тази седмица заседание на Общински съвет-Брезник. Заявление за удължаване на срока е постъпило от самия концесионер на водоема, става ясно от докладната.

На 1 ноември 2004 година е сключен концесионният договор с фирмата-концесионер на язовира в землището на брезнишкото село Слаковци. Срокът на действие на сключения договор е 20 години. “През изтеклия период на стопанисване на обекта, концесионерът е изпълнявал задълженията по договора навременно и без забава.”, пише в докладната до общинските съветници на Брезник.

Общинският съвет ще заседава на 23 октомври, когато трябва да реши дали да даде съгласие за удължаване на срока на концесионния договор за язовира.

Снимка: Стойко Якимов

Виж също...

Loading...