Над 100 безработни от област Перник потърсиха работа на младежка трудова борса

Вчера дирекция „Бюро по труда”-Перник организира и проведе трудова борса по проект „Готови за работа“ в сградата на Общински Младежки дом в град Перник. Борсата бе открита в 10 часа от директора на дирекция „Бюро по труда”-Перник.

В борсата взеха участие 108 търсещи работа лица и 10 работодатели от следните браншове: производство на електрически съоръжения, шивашка промишленост, преработваща промишленост, ресторантьорство, дентални и кредитни услуги и Военно окръжие-Перник.

Дирекция „Бюро по труда”-Перник осигури специален щанд за запознаване на посетилите събитието търсещи работа лица с възможностите за работа в чужбина и работните места, заявени в сайта за работа в Европа EURES. Работодателите бяха запознати с начините за търсене на работници от Европейския съюз.

Присъстващите на борсата работодатели заявиха 91 свободни работни места. Борсата премина при добра организация, като беше осъществен директен контакт на търсещите работа лица с работодатели от различни браншове и предоставена възможност за договаряне сключването на трудови договори.

25 от търсещите работа младежи бяха поканени от работодателите да депозират допълнително документи с цел постъпване на работа.

Снимки: дирекция “Бюро по труда”-Перник

Виж също...

Loading...