Облекчава се подаването на документи за кандидатите за нотариуси, помощник-нотариуси, заместване на нотариуси от помощник-нотариуси, частни съдебни изпълнители и помощник-частни съдебни изпълнители

Отпада изискването за представяне на удостоверение за придобита юридическа правоспособност за граждани, които кандидатстват за нотариус, помощник-нотариус, заместване на нотариус от помощник-нотариус, частен съдебен изпълнител и помощник-частен съдебен изпълнител, когато удостоверението е издадено след 1 март 2011 година. Това предвижда приетият от правителството днес проект на Закон за допълнение на Закона за нотариусите и нотариалната дейност, съобщиха от правителствената информационна служба.

При провеждането на посочените конкурси Министерството на правосъдието ще прави служебно справка за наличието на удостоверения за придобита юридическа правоспособност на кандидатите в електронния регистър на издадените удостоверения за юридическа правоспособност, който ведомството поддържа от март 2011 година.

Виж също...

Loading...