При катастрофи в Брезнишко са ранени общо 7 души, един е загинал, а в Трънско няма регистрирано пътнотранспортно произшествие за 2019 година

През 2019 година на територията на област Перник са регистрирани 589 пътнотранспортни произшествия с наличие на материални щети и пострадали, като в сравнение с 2018 година се наблюдава намаление с 11,7 %. През годината са настъпили 68 тежки произшествия, при които броят на ранените е 82, а на загиналите – 14 души. В сравнение с 2018 година броят на загиналите лица нараства с 55,6 %, на ранените лица – с 46,4 %, а на тежките пътнотранспортни произшествия – с 25,9 %, съобщиха от отдел “Статистически изследвания-Перник”.

Броят на пътнотранспортни произшествия по вина на водачите на моторни превозни средства е 65, или 95,6 % от общия брой за областта. От тях с най-голям брой пътнотранспортни произшествия са водачите, управлявали лични моторни превозни средства – 60, или 92,3 %. Най-голям брой произшествия е регистриран през месец ноември – 9, или 13,2 % от общия брой пътнотранспортни произшествия, а най-малък през месец февруари – 3. През месец юли ранените лица са най-много – 13, или 15,9 % от общия брой за годината. Най-много са загиналите лица през месец март – 3, или 21,4 % от общия брой загинали през годината. В рамките на седмицата, най-много пътнотранспортни произшествия са настъпили в сряда – 14. В същия ден са регистрирани най-много ранени лица – 21. Най-голям е броят на загиналите лица в неделя – 4.

64,3 % от загиналите лица са във възрастовия интервал от 25 до 64 навършени години, 28,6 % – над 65 навършени години, а 7,1 % – от 15 до 24 навършени години. От общия брой на ранените участници в движението, с най-висок дял са пътниците – 45,1 %, следвани от водачите на моторни превозни средства – с 40,2 %, пешеходците – с 14,6 %. Най-висок е относителният дял на загиналите водачи при пътнотранспортни произшествия – 50 %, загиналите пътници и пешеходци са – по 21,4 %, а загиналите работници на пътя – 7,1 %. През 2019 година на територията на област Перник 51,5 % от пътнотранспортните произшествия са регистрирани извън населените места – с 46 ранени и 8 загинали, останалите 48,5 % са регистрирани в населените места, съответно с 36 ранени и 6 загинали лица.

През 2019 година в община Трън няма настъпили пътнотранспортни произшествия с ранени и загинали лица. В община Брезник са настъпили 5 пътнотранспортни произшествия с един загинал и седем ранени лица, което е почти наполовина повече отколкото през 2018 година, когато регистрираните катастрофи са били 3 с трима ранени и без загинали лица.

Снимки: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...