Броят на регистрираните безработни младежи в област Перник е най-малък от всички региони в страната

Анализът на териториалното разпределение на регистрираните безработни младежи до 29-годишна възраст показват, че броят им в област Перник е най-малък. Това показва годишния доклад за младежта за 2019 година, който беше приет от Министерски съвет на 14 октомври, научи Zapadno.com.

Анализът на териториалното разпределение на регистрираните безработни младежи до 29 години (включително и тези до 24 години) показва, че най-голям е броят им на територията на областите Пловдив, Благоевград и София-столица, а най-малък – в областите Габрово, Перник, Смолян и Ямбол. През 2019 година в област Перник регистрираните безработни младежи са малко над 1 %, което нарежда региона на предпоследно място от всички области в страната.

Регистрираните безработни младежи до 29 години са 23 998 лица средно през 2019 година, а делът им сред всички безработни представлява 12,9 %. Паралелът с 2018 година показва намаление в абсолютен брой, изразяващо се в 10,4 % (2 787 лица), а относителният дял спрямо общия брой регистрирани безработни регистрира спад от 0,2 процентни пункта, показва годишният доклад за младежата през 2019 година.

Виж също...

Loading...