До средата на ноември микро, малки или средни предприятия могат да кандидатстват за извънредно временно подпомагане

До 13 ноември 2020 година се извършва прием на заявления за подпомагане по подмярка 21.3 “Извънредно временно подпомагане за малки и средни предприятия и признати групи и организации на производители COVID 3” от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 година. Кандидатстването е със заявление в Областните дирекции на Държавен фонд “Земеделие” по местонахождение на предприятието или по адрес на седалището на юридическото лице. Подмярка COVID 3 е с бюджет 7 321 096 лева, съобщиха от пресцентъра на Министерство на земеделието, храните и горите.

Допустими за подпомагане по подмярка COVID 3 са микро, малки или средни предприятия съгласно Закона за малките и средните предприятия, осъществяващи преработка на селскостопански продукти, включени в Приложение I към договора за функционирането на Европейския съюз или на памук, с изключение на рибни продукти, както и групи, и организации на производители, които осъществяват преработка, предлагане на пазара или развитие на селскостопански продукти.

Финансовата помощ по подмярка COVID 3 е в размер на 5 % от стойността на декларираните приходи от реализация на преработени селскостопански продукти за 2019 година или за лице, заето в предприятието и се изплаща под формата на еднократна сума в размер на 270 лева за едно заето лице, приравнено към средносписъчния брой на персонала по данни от Национална агенция за приходите. Водещо условие при COVID 3 е субсидии да се предоставят в случаите, че в предприятието има установен спад на приходите от продажба на преработени селскостопански продукти с най-малко 20 %. Таванът на финансова помощ за предприятията по подмярката е до 50 хиляди евро.

Виж също...

Loading...