Работодателите, които желаят да запазят работни места чрез държавна помощ, могат да кандидатстват за пари по третия етап на мярката 60/40

Работодателите, които искат държавна подкрепа за запазване на заетостта на своите служители, вече могат да подават документи в Бюрата по труда за третия етап на мярката 60/40. Средствата за компенсации ще се изплащат за периода от 1 октомври до 31 декември 2020 година и ще са в размер на 60 % от осигурителния доход за август 2020 година, съобщиха от пресцентъра на Министерство на труда и социалната политика.

В новия дизайн на 60/40 се въвежда облекчение за така наречените „Случайни превози“, като фирмите няма да имат задължение след края на зимния туристически сезон да запазват заетостта на сезонните работници. Такова до момента съществуваше за сектор „Хотелиерство и ресторантьорство“ и то ще се запази и в новия вариант на мярката 60/40.

С промените компаниите, които вече са получавали средства по мярката в предходни месеци, ще имат някои административни облекчения при кандидатстване. Например ще имат съкратен образец на заявление и ще представят само списък на служителите си. Освен в бюрата по труда, документи ще могат да се подават и по електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване, както и чрез лицензиран пощенски оператор. Пълна информация за кандидатстването може да се намери на сайта на Агенцията по заетостта на адрес: https://www.az.government.bg/pages/pms-151-dopulneno-278/.

По първия вариант на 60/40 са подпомогнати 9 000 работодатели и са запазени 180 000 работни места. Платените средства са 186 милиона лева. По втория вариант на 60/40 към края на октомври са одобрени 4 800 работодатели за запазването на близо 140 000 работни места. Платените средства към 27 октомври са близо 270 милиона лева.

Виж също...

Loading...