Водата в село Велковци вече отговаря на изискванията и е годна за потребление

След проведените действия по дезинфекция на водните съоръженияа в брезнишкото село Велковци, резултатите от последнте изследвания са с необходимите микро-биологични и физико-химични показатели, съобщиха от ВиК-Перник.

Извършена е санитарна дезинфекция на резервоар „Велковци“, изследвани са проби от домовете на жители от селото и е установено, че водата отговаря на нормативните изисквания и е годна за потребление.

Припомняме, че около седмица водоподаването в селото беше преустановено, поради влошено качество на водата. Това наложи снабдяването с вода за местното население да се осъществява чрез водоноска.

Виж също...

Loading...