Проблеми с водата в брезнишките села Бабица, Муртинци, Ярославци, Брезнишки извор и Велковци бяха констатирани след проби

В периода 12 – 25 октомври от Регионална здравна инспекция-Перник са изследвали водата в 5 села на територията на община Брезник. Пробите са доказали, че водата не отговаря на изискванията по различни показатели, съобщиха от Регионална здравна инспекция-Перник.

За отчетения период в област Перник са изследвани 24 проби на питейна вода при консуматорите от централно водоснабдените населени места по показателите, включени в постоянния мониторинг (група А) и други показатели от приложение №1 от Наредба № 9 от 2001 година за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, за които е установено, че са от значение да бъдат мониторирани.

От тях 12 проби не отговарят на Наредба № 9 от 2001 година на Министерство на здравеопазването за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. По физико-химични показатели не отговаря проба, взета от водата в село Велковци. По микробиологични показатели не отговарят проби от водата в махала “Палилула” в село Велковци, както и в селата Брезнишки извор, Муртинци и Ярославци. На ВиК-Перник са връчени предписания за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки. Връченото предписание за село Брезнишки извор е изпълнено. Предписанията за селата Велковци, Муртинци и Ярославци са в процес на изпълнение, поясниха от Регионална здравна инспекция-Перник.

В периода 12 – 25 октомври е изследвана една проба на питейната вода при консуматорите от централно водоснабдените населени места по показателите, включени в периодичния мониторинг (група Б). Пробата е направена от водата на село Бабица. Резултатите са показали, че водата не отговарят на Наредба № 9 от 2001 година на Министерство на здравеопазването за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. На ВиК-Перник е връчено предписание за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки. Предписанието е изпълнено, добавиха от Регионална здравна инспекция-Перник.

Виж също...

Loading...