Кметът на Брезник забрани сватбите, кръщенетата и препоръчва на гражданите да не посещават обществени места

Кметът на община Брезник Васил Узунов издаде заповед с мерки, които са свързани с усложняващата се епидемична обстановка на територията на страната. Общо 8 са точките в заповедта, а контролът по изпълнението и е възложен на заместник-кмета Иван Бъчваров, става ясно от документа.

Кметът нарежда стриктно да се спазват въведените със заповед на министъра на здравеопазването временни противоепидемични мерки на територията на страната. Всички търговски обекти и обекти с обществено значение, които предоставят услуги на гражданите да спазват въведените мерки като осигурят контрол на броя на клиентите в съответния обект и не допускат повече от 1 човек на 3 квадратни метра. Строго да се спазват санитарно-хигиенните изисквания, включващи филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала и недопускане на служители и външни лица с прояви на остри заразни заболявания. При струпването на лица пред магазините да се спазва дистанция на поне 1 метър и половина един от друг. Гражданите да избягват посещенията на обществени места, освен ако не е крайно наложително, гласи още заповедта на кмета.

Игралните зали да въведат работно време до 22 часа, а провеждането на сватби, кръщенета и други масови мероприятия да бъде преустановено. На търговски и други обекти, които нарушават въведените противоепидемични мерки и настоящата заповед ще бъдат наложени санкции. Началникът на Районното полицейско управление в Брезник трябва да създаде организация за контрол по спазването на заповедта, става ясно още от документа.

Виж също...

Loading...