През миналия отоплителен сезон в област Перник са загинали трима души

43 пожара и трима загинали през миналия отоплителен сезон в Пернишко, съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция МВР-Перник.

Възникналите 43 пожара са за периода от 1 октомври 2019 година до 1 април 2020 година, причините за които могат да бъдат свързани с есенно-зимния отоплителен сезон (неправилна експлоатация на отоплителни и нагревателни уреди и строителна неизправност – необезопасен комин). Всички са в жилищни сгради. През отоплителния сезон има 3-ма загинали възрастни хора и много материални щети.

От анализа на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“-Перник се направят изводи, че най-уязвимите групи от населението са възрастните хора, особено над 70 години, трудноподвижни и самотноживеещи, както и малките деца. За предотвратяване на риска от възникване на пожари, запазване на живота и здравето на хората и имущество им, от пожарната препоръчват:

Не претоварвайте електрическата инсталация и използвайте само стандартни електрически предпазители!

Не оставяйте без надзор отоплителни и нагревателни уреди, освен ако не са с автоматичен режим на работа!

Проверете комините за пукнатини и паднала мазилка, своевременно ги възстановете и почистете от сажди!

Не разпалвайте печки на твърдо гориво с бензин, нафта и други запалими течности!

Монтирайте си датчик за ранно известяване на пожар!

Осигурете си пожарогасител за първоначално гасене на пожар!

Посещавайте периодично през отоплителния сезон възрастните роднини, близки или съседи, които са трудноподвижни и самотноживеещи, като „хвърляте по един поглед“ и на отоплителните уреди, с които хората се топлят и им обърнете внимание на елементарните правила за пожарна безопасност!

При пожар незабавно се обадете на телефон 112.

Ако запалването е в електрически уред, изключете електрическото захранване от таблото и гасете с подръчни средства. Когато гасенето е невъзможно и има риск за живота Ви, евакуирайте се по безопасен начин.

За правилното си поведение при пожари, бедствия и извънредни ситуации, населението може да се информира на страницата на Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” в сайта на МВР (http://www.nspbzn.mvr.bg), информационния сайт (http://pojarna.com) и на страницата на Областна дирекция МВР-Перник – www.pernik.mvr.bg

Виж също...

Loading...