Язовирите в Брезнишко и Трънско ще получат класификация от комисия с участието на представители на общинските администрации

За 8 язовира в община Брезник и 2 в община Трън ще бъде извършена класификация от комисия, която е утвърдена от областния управител на област Перник инженер Емил Костадинов, научи Zapadno.com.

В комисията ще участват представители на Областна администрация-Перник, Държавна агенция по метрологичен и технически надзор, Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“-Перник, Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“-Благоевград, Басейнова дирекция „Дунавски район“-Плевен и общинските администрации в съответните територии, на която се намират язовирите.

Задачата на комисията ще е да извърши класификация на язовирите в област Перник, съгласно критериите определени в приложение № 1 към член 10, алинея 2  от Наредбата за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях, както и на контрол за техническото им състояние, става ясно от заповедта на областния управител инженер Емил Костадинов.

Според графика на 2 ноември ще бъде извършена класификация на язовирите “Красава” 1, “Красава” 2, “Завала”, “Слаковци”, “Брезник” и “Кошарево”, които са на територията на община Брезник. На 3 ноември класификация ще бъде извършена за язовирите “Брезнишки извор”, “Бегуновци” и “Конска” в община Брезник, както и двата водоема в Трънско – “Лялинци” и “Ярловци”.

По-рано през годината язовирите в общините Брезник и Трън бяха обследвани от Междуведомствената комисия за готовността за безопасна експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях, съгласно разпоредбите на член 138а, алинея 3 – 6 от Закона за водите.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...