Удължаването на концесионния договор за язовир “Слаковци” беше отложено

Докладната за удължаване на концесионния договор за язовир “Слаковци” беше отложена от Общински съвет-Брезник. Това беше решено с 11 гласа “за” на провелата се на 23 октомври сесия, а докладната предстои да се разгледа на следващо заседание, предаде репортер на Zapadno.com.

Повод за отлагане на разглеждането беше изказване на кметския наместник на село Слаковци Димитър Димитров. Преди гласуване на докладната за концесионния договор той взе думата по темата. “Аз искам да питам комисията какво разгледа като документи от въпросния концесионер за свършеното досега по договора, наемната цена променя ли се на база инфлации? Да не говорим, че концесията изтича след четири години. Направена ли е една проверка? Имаше в договора едни точки, обещания за направа на корита от концесионера да пият животните вода. Толкова години, 16 ли са досега, нищо от това не е направено. Хората се сърдят, че не може животните да отидат, да пият вода, защото рибарите и те се сърдят с право хората, защото са дали по 12 лева на пръчка. Всичкото това някой поиска ли някаква информация? Давам пример – при подписването на договора 2004-та, пръчката струваше 5 лева. В момента на господата една пръчка на рибарите им струва 12 лева. Промени ли се наемът 2 пъти и половина, както се е променила цената на рибарската пръчка? Всички тия неща някой провери ли ги, за да се допуска за разглеждане и един вид за гласуване, за да му продължите още?”, попита кметският наместник на Слаковци и добави, че не може едно село да няма представа какво се случва с язовира. Той даде и други примери, които според него не са изпълнени по договора с концесионера. Кметският наместник предложи на председателя на  Общинския съвет да отправи предложение към общинските съветници точката за язовира да не се гласува на сесията докато не се представят документи, доказващи основателно удължаването на концесионния договор.

Председателят на Общинския съвет обърна внимание, че кметският наместник би трябвало да следи темата и да е запознат с информацията, за която поставя въпроси. “Тази докладна е изготвена и подписана от кмета на общината господин Узунов, съгласувана с главния юрист и по предложение на дирекция ТСУ. Не е ли съгласувана с вас, кметският наместник на село Слаковци? Защото тя е изготвена на 13 октомври, а днес е 23-ти октомври. Вие като член на тази администрация би трябвало да сте в час с тези неща и да ги знаете, а не сега да го поставяме като въпрос.”, каза председателят на Общински съвет-Брезник Иван Тинков.

От своя страна кметският наместник Димитър Димитров каза, че не е присъствал на разглеждане на докладната от комисия към Общинския съвет, нито е запознат с нея. Той научил за предстоящото разглеждане за удължаване на концесионния договор за язовир “Слаковци” от публикувания в сайта на Община Брезник дневен ред за сесията.

“През изтеклия период на стопанисване на обекта, концесионерът е изпълнявал задълженията по договора навременно и без забава.”, пише в докладната за язовира до общинските съветници на Брезник. Това потвърди и юрисконсултът на Община Брезник Милен Миленков. “Аз не мога да дам пълен, точен и изчерпателен отговор, тъй като не участвам в състава на комисията по отношение извършване на проверки на язовира. Но доколкото съм запознат концесионният договор се изпълнява без проблеми, без никакви забележки от концесионера и няма констатирани нарушения към настоящия момент. Поне това е моята информация.”, каза Милен Миленков.

В крайна сметка предложението на кметския наместник на Слаковци беше отправено като такова от председателя на Общинския съвет за гласуване от общинските съветници. С 11 гласа “за” и само един “против” общинските съветници решиха докладната да се разгледа на следващо заседание на Общинския съвет, на което да бъде предоставена допълнителна информация за концесионния договор, както и да присъства концесионера на язовира. Гласувалият с “против” предложението е общинският съветник Росен  Огнянов, който обясни на заседанието своите аргументи. “Обикновено това е наша черта в нашия български манталитет. Когато едно нещо работи сравнително добре, винаги ще се намери някой който да търси кусури, да търси несъществуващи според мен проблеми. Това е обект, който смело мога да твърдя, че е допринесъл за популярността на община Брезник. Един добре работещ обект. Необходими условия да работи този обект е собственикът на хотелската част, бунгалата и ресторанта е да е концесионер на язовира. Човекът е положил много усилия. Аз лично също съм бил концесионер на подобен обект, знам за какво става въпрос. Знам какво означава целогодишно минимум 10 човека персонал да се поддържат. Така че нека малко да влезнем и от тая страна на нещата. Да се оценява направеното, да се оценява положения труд. А не да се качваме на вълната на общата приказка: От селото това питали, онова питали. А питаха ли, че 5 или 10 човека за тия 15 – 16 години си изкарват хляба на тоя язовир. И това не е без значение. Нека да дойде и концесионера, да го изслушаме и него. Но имайте предвид, че не е малко това, което е направено на този язовир.”, каза Росен Огнянов.

Виж също...

Loading...