Заявяването и получаването на електронно свидетелство за съдимост е улеснено чрез облачен квалифициран електронен подпис

Заявяването и получаването на електронно свидетелство за съдимост ще може да се прави и чрез облачен квалифициран електронен подпис. От Министерство на правосъдието се отзова на отправените в условията на пандемията препоръки за улеснение на гражданите, като създаде нова възможност за достъпване на услугата електронно свидетелство за съдимост, съобщиха от пресцентъра на ведомството.

От услугата, която е валидна 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата могат да се ползват всички български гражданин, които не са осъждани и са родени на територията на страната, без значение в коя точка на света се намират. За целта от Министерство на правосъдието използват модула за е-автентикация на Държавна агенция „Електронно управление“.

Издаваните електронните свидетелства за съдимост са предназначени да послужат пред всяка една институция или фирма и са на български и на английски език, с цел улеснение при използване им в чужбина. Заявяване за издаване на облачен квалифициран електронен подпис може да се направи при доставчик на удостоверителни услуги у нас.

Виж също...

Loading...