Община Трън закупува нов сметосъбиращ камион, за който ще даде до 240 хиляди лева от отчисления

Обществена поръчка за доставка на самосвал и камион за сметосъбиране е обявила Община Трън, предаде репортер на Zapadno.com.

Обществената поръчка е за 1 брой фабрично нов, неупотребяван лекотоварен автомобил – шаси с двойна кабина и надстройка – самосвал и 1 брой фабрично нов, неупотребяван специализиран автомобил с надстройка за сметосъбиране и сметоизвозване. Средствата за самосвала са осигурени към момента на откриване на процедурата от бюджетните средства на Община Трън. Прогнозната стойност е 50 000 лева без включен ДДС или 60 000 лева с ДДС.

Финансирането на обществената поръчка за камион за сметосъбиране не е осигурено към момента на откриване на процедурата. Предвижда се закупуването на машината да се финансира от отчисленията по член 20 от Наредбата за реда и начина за изчисляване и определяне на размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, за което е налице решение на Общински съвет-Трън. В съответствие с член 114 от Закона за обществени поръчки изпълнението на договора за закупуване на камион за сметосъбиране и сметоизвозване ще се счита за възложено под отлагателното условие след осигурено финансиране. В случай, че не бъде осигурено финансиране дейностите предмет на обществената поръчка няма да се изпълняват. В такъв случай Община Трън и изпълнителят не дължи обезщетение за вреди или пропуснати ползи на другата страна, става ясно от обявление за обществената поръчка. Прогнозната стойност за закупуване на камиона е 200 000 лева без включен ДДС или 240 000 лева с ДДС. През лятото на тази година Общински съвет-Трън взе решение за връщане на средства от отчисленията на Община Трън за такса депо към Регионална инспекция по опазване на околната среда и водите за закупуване на транспортно средство, което да извършва сметоизвозване.

Сметоизвозването в пограничната община се извършва от два автомобила. Техниката е остаряла и трябва да обслужва над 50 населени места. Това е причината местната власт да предприеме действия по закупуването на нов камион за сметосъбиране и сметоизвозване.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...