Определиха звеното за критични ситуации към Областна дирекция МВР-Перник да действа и в Кюстендилския регион

Министерският съвет прие Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 260 от 2015 година за определяне на районите на действие на създадените в областните дирекции на МВР звена за реагиране при критични ситуации вследствие на престъпна дейност и за участие в специализирани операции с висока степен на риск, съобщиха от правителствената информационна служба.

Определените звена са общо 15 – Областните дирекции МВР в Благоевград, Бургас, Варна – с район на действие и Добрич, Велико Търново – с район на действие и Габрово, Монтана – с район на действие и Враца и Видин, Перник – с район на действие и Кюстендил, Плевен – с район на действие и Ловеч, Пловдив – с район на действие и Пазарджик и Смолян, Русе – с район на действие и Разград и Силистра, Сливен – с район на действие и Ямбол, Столична дирекция на вътрешните работи – с район на действие и област София, Стара Загора, Хасково – с район на действие и Кърджали и Шумен – с район на действие и Търговище. Видно от документа, тези структури не са ситуирани във всички областни дирекции. Затова е предвидена и разпоредба, по силата на която с писмена заповед на главния секретар на МВР, издавана за всеки отделен случай, служителите на звената да изпълняват служебните си задължения и извън определената с постановлението райони на действие.

В неотложни случаи използването на специализираните звена ще може да бъде разпореждано устно, като при тези ситуации писмена заповед ще се издава не по- късно от 24 часа. По този начин е предвидено някои от звената да са с район на действие на повече от една областна дирекция на МВР.

Разписаната възможност е важна предпоставка при реакция в критични ситуации вследствие на престъпна дейност, изискваща оперативност, бързина и координирани действия между отделните структури. От друга страна тя минимализира и предотвратява евентуално настъпване на вредни последици от критични ситуации вследствие на престъпна дейност, което в голяма степен гарантира запазването на живота и здравето както на служителите на МВР, така и на гражданите.

Виж също...

Loading...