Хищниците в Трънско разкъсват дивеча на ловците, които обмислят прилагане на спешни мерки

Ловно-рибарско сдружение „Руй“ в Трън обмисля спешни мерки за ограничаване по­пулацията на вълка, чакала, лисицата и други. Много от ловните полета попадат в „Натура 2000“. Твърде голям е броят на вълци, диви котки и друг хищен дивеч в района. Почти няма ловен излет, където ловци от сдружението да не са се сблъскали с вълк, да не са срещали трупове на разкъсани сърни, диви свине и други. През миналия сезон са отстреляни 5 вълка, 49 лисици и 25 чакала. Този сезон под мерника на ловците са паднали досега 2 вълка, 7 чакала и 15 лисици, съобщиха от национално ловно-рибарско сдружение “Съюз на ловците и риболовците в България”.

Дивата котка е защитен вид, който не трябва да се стреля, въпреки че популацията й в Трънско нараства, отбеляза пред­седателят на сдружението Иван Искренов. Трънските ловци от­читат увеличаване на популацията на заека. „За да превърнем този процес в устойчива тенденция, е необходимо да подобрим работата си за регулиране на хищния дивеч. Да не го измерваме само с вълка, а да обявим война на лисиците, чакали, скитащи­те кучета из ловните райони“, призовават от ловно-рибарско сдружение „Руй“. Ловците подчертават, че не са против запазване на дивата природа. Те обаче ще акцентират върху разработването на специална про­грама, обоснована на научните достижения, базирана на Закона за лова и опазване на дивеча за неговото приложение за ограничаване популацията на хищ­ния дивеч. Отстреляните хищници са сравнително малко спрямо броя им на територията на сдружението, отчитат ловците.

Текст: Ася Асенова, национално ловно-рибарско сдружение “Съюз на ловците и риболовците в България”

Снимка: pixabay.com

Виж също...

Loading...