Община Брезник увеличи парите за зимно поддържане на общинската пътна мрежа

Община Брезник ще отпусне повече пари за снепочистване на общинската пътна мрежа за зимен сезон 2020-2021 година, предаде репортер на Zapadno.com.

Брезнишката администрация е обявила обществена поръчка за възлагане на дейности по снегопочистване на общинската пътна мрежа. Прогнозната стойност е 264 833 лева и 33 стотинки без включен ДДС или 317 800 лева с ДДС. Сумата е повече от миналата година, когато за снепочистването в Брезнишко за зимен сезон 2019 – 2020 година Общината прогнозираше средства в размер на 226 916 лева и 67 стотинки без включен ДДС или 272 302 лева и 8 стотинки с ДДС.

Зимното поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа на територията на община Брезник за зимен сезон 2020 – 2021 година ще се осъществява по три обособени позиции, които включват район “Красава”, район “Гърло – Конска” и район “Кошарево – Слаковци”. Дължината на общинските пътища, които ще се поддържат през зимния сезон е 115 километра и 500 метра.

Снегопочистването на пътищата обхваща дейностите, свързани с отстраняването на снега от пътното платно. То трябва да се извършва своевременно, бързо и качествено и да осигурява условия за нормално протичане на движението и за предпазването на пътищата от образуване на снегонавявания при снежни виелици. Несвоевременното почистване на снега води до неговото уплътняване под действието на автомобилите и образуване на снежно – ледени пластове върху настилката. Снежните маси се разчистват по цялата широчина на пътното платно. Изхвърленият сняг не трябва да намалява видимостта на пътя, особено в зоните на пътните кръстовища, където опасността от това е най-голяма, става ясно от техническата спецификация на обществената поръчка.

При много неблагоприятни климатични условия (снежни бури, интензивни снежни виелици с големи снегонавявания), когато не може да се осъществи ефективно снегочистене, се допуска работите по снегочистенето на пътя да се преустановят до спиране на вятъра и подобряване на времето. При почистването на снега да се запазват подходите към второстепенни пътища и улици, обществени, производствени сгради и площади; специално внимание да се отделя на уличните противопожарни хидранти, съоръжения от електропреносната, водоснабдителната, канализационната, съобщителната и други инфраструктурни и съобщителни мрежи и съоръжения, става ясно още от техническата спецификация.

Виж също...

Loading...