В населени места в общините Брезник и Трън са възможни прекъсвания на електрозахранването в периода 9 – 13 ноември

“ЧЕЗ Разпределение” осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. 

Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 9 – 13 ноември:

Община Брезник  

На 09.11.2020 г. /09:16 – 10:15 ч.; 14:30 – 16:30 ч./ –  Банище

На 09.11.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 10.11.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 11.11.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 12.11.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 13.11.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./ –  Гърло:

На 09.11.2020 г. /09:16 – 10:15 ч.; 09:16 – 16:30 ч.; 14:30 – 16:30 ч./ –  Долна Секирна:   МТП Д.Секирна ,    Мах.Каменица

На 09.11.2020 г. /09:16 – 10:15 ч.; 14:30 – 16:30 ч./ –  Бегуновци:   Къща, Къща

На 09.11.2020 г. /09:16 – 10:15 ч.; 14:30 – 16:30 ч./ –  Брезнишки Извор

На 09.11.2020 г. /09:16 – 10:15 ч.; 14:30 – 16:30 ч./ –  Гигинци:   УПИ ХІV-219,  Кв.22  ,    Къща, Къща

На 09.11.2020 г. /09:16 – 10:15 ч.; 14:30 – 16:30 ч./ –  Непразненци

На 09.11.2020 г. /09:16 – 10:15 ч.; 14:30 – 16:30 ч./ –  Режанци:   Къща, Ферма

На 09.11.2020 г. /09:16 – 10:15 ч.; 14:30 – 16:30 ч./ –  Ръжавец:   МТП Ръждавец

На 09.11.2020 г. /09:16 – 10:15 ч.; 14:30 – 16:30 ч./ –  Садовик:   УПИ VII-288, 289,  Кв.3  ,    Къща

На 09.11.2020 г. /09:16 – 10:15 ч.; 14:30 – 16:30 ч./ –  Станьовци:   145011  ,    Яничова Махала

На 09.11.2020 г. /09:16 – 10:15 ч.; 14:30 – 16:30 ч./   На 10.11.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Кошарево:   Къща

На 09.11.2020 г. /09:16 – 16:30 ч./ –  Станьовци:   Яничова Махала

На 09.11.2020 г. /09:16 – 16:30 ч.; 09:16 – 10:15 ч.; 14:30 – 16:30 ч./ –  Горна Секирна:   Местн.Валога

На 09.11.2020 г. /09:16 – 16:30 ч.; 09:16 – 10:15 ч.; 14:30 – 16:30 ч./ –  Душинци:   Вила

На 10.11.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 11.11.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./ –  Билинци

Община Трън 

На 09.11.2020 г. /09:16 – 10:15 ч.; 14:30 – 16:30 ч./ –  Велиново

На 09.11.2020 г. /09:16 – 10:15 ч.; 14:30 – 16:30 ч./ –  Ерул:   Махала Смрика

На 09.11.2020 г. /09:16 – 10:15 ч.; 14:30 – 16:30 ч./ –  Милкьовци

На 09.11.2020 г. /09:31 – 12:30 ч./ –  Парамун:   Мах.Парамунска Чука  ,  ТП Парамунска Чука

На 09.11.2020 г. /13:01 – 16:30 ч./ –  Лялинци:   I-259 Кв.13  ,  УПИ VII-115 Кв.26  ,    Вила, Къща, Упи X-244,  Кв.15, Упи Іі-94,  Кв. 25

На 10.11.2020 г. /09:01 – 09:45 ч.; 09:01 – 14:30 ч.; 14:30 – 15:00 ч./ –  Трън:   8ми Март  1,  Георги Бабичев  64, 70, 72, 68, 69, 58, 65, 45, 67, 66, 71,  Граничар  5, 3, 4, 1, 10, 15, 9, 8, 6, 7, 2,  Денчо Знеполски  66, 56, 71, 82, 61, 50, 64, 46, 52, 59, 70, 78, 60, 54, 62, 84, 68, 67, 63, 74, 48, 44, 65, 80, 72,  Мах.Горно Баринци  Параклис, 36,  Мурговица  6, 24, До Бл.7, 10, 11, 7, 2, 19, 3, 11, 9, 10, 6, 4, 27, 4, 9, 26, 21, 17, 5, 2, 12, 8, 28, Фургон, 3, 1, 1, 23, 5,  Нов Живот  1, 5, 3,  Руй  23,  Света Троица  13, 11, 7, 10

На 11.11.2020 г. /09:01 – 12:30 ч./ –  Трън:   Георги Бабичев  23, 5, 6б, 30, 8, 21, 6в, 10, 28, 6а, 36, 34, 26, 3, 40, 6, 4, 42, 25, 9, 38,  Денчо Знеполски  37, 32, 26, 24, 34, 18, 45, 41, 20, 39, 53, 38, 49, 36, 32а, 55, 22, 35, 28, 57, 42, 30, 40,  Руй  16, 8, 12, 18, 2, 23, 20, 15, 13, 9, 7, 11, 10, 6,  Стефан Рангелов  7, 25, 17, 4, 32, 3, 24, 14, 23, 11, 19, 16, 1, 21, 27, 2, 31, 28, 40, 20, 22, 29.

Виж също...

Loading...