Близо 40 работодатели в област Перник доброволно се включиха в проучване за потребностите от работна сила

38 реални интервюта с работодатели в област Перник са проведени в рамките на месец и половина. В периода 1 септември -11 октомври 2020 година Агенцията по заетостта съвместно с Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие в област Перник проведе шесто поред анкетно проучване, втора вълна за тази година въз основа на отговорилите респонденти от излъчената национално представителна извадка, съобщиха от Областна администрация-Перник.

За практическото реализиране на изследването, предварително е излъчена случайна стратифицирана представителна извадка от 46 предприятия. От тях двама работодатели са отказали попълването на въпросника, с двама не са установени контакти, трима не развиват дейност. Един работодател не е попълнил въпреки положените усилия и многократни контакти и в резултат на теренната работа по втората вълна на анкетното проучване за 2020 година се получиха общо 38 реални интервюта. Това доведе до обща норма на отговаряемост за област Перник – 82,6 %.

В изпълнение на законовите и нормативни регламенти, както и съобразно посочените в писмо на изпълнителния директор на Агенцията по заетостта указания, от комисията по заетостта и областния управител, в качеството им на регионален орган по заетостта са осъществени необходимите организационни и координационни дейности. При втората вълна от провежданото изследване, така както и втората на 2019 година от гледна точка на основната икономическа дейност с най-голям дял са предприятията от сектор “Търговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорство”. Най-голям е делът на работодатели със средномесечен брой на наетия персонал за предходните 12 месеца до 9 лица.

Снимка: pixabay.com

Виж също...

Loading...