Решенията на общинските съветници на Брезник и Трън отпреди повече от век са дигитализирани в Държавен архив-Перник

Потребителите на услуги в Държавен архив-Перник могат да разгледат дигитални копия на протоколите от заседания на Градските общински управления на общините Трън, Радомир и Брезник за периода до 1944 година, съобщиха от институцията.

Протоколните решения на Общинските съвети в Трън (от 1899 година до 1948 година), в Радомир и Брезник (от 1892 година до 1898 година) са изцяло дигитализирани. През 2021 година предстои изготвянето на метаданни, сканирането на протоколните книги на Община Брезник след 1898 година и мигрирането на дигитални образи в информационната система, поясниха от Държавен архив-Перник.

Протоколните решения съдържат информация за: приемане на бюджети и финансиране на общински дейности; определяне на местни данъци и такси; благоустройство на териториите и отбиване на трудова повинност; изграждане на училища и подпомагане на учебното дело; провеждане на социална политика и подпомагане на бедни жители; изготвяне на избирателни и наборни списъци на населението; електрифициране, водоснабдяване и индустриализация на региона, допълниха от институцията.

Снимка: Държавен архив-Перник

Виж също...

Loading...