Над 42 хиляди пенсионери в област Перник ще получат по 50 лева към пенсиите си за месец ноември

Общо 42 708 са пенсионерите в област Перник, а пенсиите – 43 354 броя. Общият разход за пенсии в региона е 35 776 438 лева към края на месец юни тази година, показват статистическите данни на Националния осигурителен институт.

От общия брой на пенсиите (43 354) в региона, 40 566 пенсии са по фонд “Пенсии”. По фонд “Пенсии за лицата по член 69” пенсиите на пенсионери в областта са 1 225 броя или 2,8 % от общия брой пенсии. По фонд “Пенсии, несвързани с трудова дейност” пенсиите наброяват 887 броя или 2 % от всичките 43 354 пенсии, които се изплащат в област Перник. По фонд “Трудова злополука и професионална болест” изплащаните пенсии са 676 броя или 1,6 %.

Средният месечен размер на изплатените пенсии за първото полугодие на 2020 година в област Перник е 452 лева и 35 стотинки. Учителите, пенсионирани по член 69в алинея 2 и алинея 4 от Кодекса за социално осигуряване е 21 или 1 % от всичките 2 062 пенсионирани учители в страната. Разходът за пенсии от Универсалния пенсионен фонд е 45 442 лева за първото полугодие на годината.

На 9 ноември започва изплащането на пенсиите за настоящия месец. Към всичките пенсии ще бъдат добавени по допълнителни 50 лева, които се осигуряват за сметка на преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2020 година.

Виж също...

Loading...