Местата за настаняване в област Перник са генерирали 66 хиляди лева приходи за месец септември

През септември по време на продължаващата епидемична обстановка в страната са функционирали 2 589 обекта с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 102,9 хиляди, а на леглата – 227,2 хиляди. В сравнение със септември 2019 година общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, намалява с 11,5 %, а броят на леглата в тях – с 22,9 %, съобщиха от пресцентъра на Националния статистически институт.

През месец септември в област Перник са функционирали 9 места за настаняване с общо 373 легла и 11 190 легладенонощия (легладенонощия в експлоатация е максималният капацитет на разкритите легла за всеки ден от отчетния месец). Реализираните нощувки са били 2 347 броя, а пренощувалите лица – 1 236 човека. Приходите от нощувки в областта са 66 хиляди лева.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване в страната, регистрирани през септември е 1 787,2 хиляди, или с 42,3 % по-малко в сравнение със същия месец на предходната година. Приходите от нощувки през септември 2020 година достигат 88,1 милиона лева, или с 47,1 % по-малко в сравнение със септември 2019 година.

Виж също...

Loading...