В Брезнишко ще залесяват държавни горски площи с фиданки и дъбови жълъди

Повече от 4 000 декара горски култури ще бъдат залесени до края на годината на територията на Югозападното държавно предприятие. През пролетта бяха засадени над 2 100 декара в областите Благоевград, Кюстендил, Перник и Софийска, съобщиха от пресцентъра на Югозападното държавно предприятие.

В есенната кампания, която започна тези дни, се предвижда нови 25 000 тополови фиданки на площ от 334 декара да бъдат залесени по поречията на реките Струма и Места, както и по някои от основните им притоци. Продължават дейностите по почистване на освободените площи след пожара в района на Кресна и Симитли. В момента се извършва подготовка на почвата на площ над 900 декара, които до края на тази година ще бъдат залесени с над 400 000 фиданки от черен бор и космат дъб, произведени в горските разсадници на Югозападното държавно предприятие.

В ход е есенната почвоподготовка и залесяване на 900 декара с фиданки и дъбови жълъди в районите на Рилски манастир, Брезник, Земен, Кюстендил, Невестино, Етрополе и други териториални поделения. Извършва се подготовка на почвата и на площите, които ще се залесяват през пролетта на 2021 година предимно с местни широколистни и иглолистни видове. На терени, които не са възобновени досега с местна дървесна растителност и са извън зоните от “Натура 2000”, се предвижда създаване на медоносни култури от акация за подпомагане на пчелните семейства в дадения регион.

В момента тече кампанията по събиране на семена от различни видове дъб, бук, явор, планински ясен и горскоплодни дървета. По предварителни разчети трябва да се съберат над 10 тона, от които ще бъдат произведени необходимите фиданки за залесяване през следващите години.

Снимки: Югозападно държавно предприятие – пресцентър

Виж също...

Loading...