Срокът на валидност на българските документи за самоличност се удължава с още 6 месеца

С изменение на параграф 10 от преходните и заключителни разпоредби на Законът за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на парламента от 13 март 2020 година и за преодоляване на последиците, гласувани на 6 ноември 2020 година, беше прието следното, че срокът на валидност на личните карти и паспортите, който изтича в периода от 13 март 2020 година до 31 март 2021 година, се удължава с 6 месеца, съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция МВР-Перник.

За срока на удължаването личните карти и паспортите са валидни идентификационни документи за самоличност в Република България, а в чужбина при условията на реципрочност.
Валидността на свидетелствата за управление на моторни превозни средства, които изтичат в периода от 13 март 2020 година до 31 декември 2020 година, се удължава със 7 месеца, считано от датата на изтичане на срока, посочен в съответното свидетелство. При желание/необходимост всеки гражданин  може да подаде заявление за нова лична карта, паспорт и свидетелство и преди изтичането на удължения срок.

Напомняме, че всички граждани с постоянен адрес на територията, обслужвана от Областна дирекция МВР-Перник, имат възможност да подават заявления за издаване на български лични документи с платена такса за обикновена услуга във всяко едно Районно управление на МВР на територията на областта.

Заявления за издаване на документи, с внесена такса за бърза и експертна услуга, се подават в сектор „Български документи за самоличност“ в град Перник на улица „Самоков“ № 1. Таксите могат да се внасят и на ПОС терминални устройства във всяко звено.

Мярката е с цел облекчаване на по-натоварените звена на “Български документи за самоличност”, както и е с цел допринасяне на удобства за гражданите, които в рамките на работното време могат да направят избор на предпочитано от тях звено, различно от това по постоянен адрес. Готовите лични документи се получават в звената “Български документи за самоличност”, където е подадено заявлението.

Работното време на звената за издаване на български лични документи е от 8:30 до 17:30 часа без обедна почивка. Прави се единично прекъсване на работа в интервалите 10:30 – 10:45 часа и 15:00 – 15:15 часа за дезинфекция с оглед спазване на противоепидемичните мерки.

Виж също...

Loading...