Нова мярка за безработните в Трън, които могат да се свържат дистанционно с трудовия си посредник

Дирекция „Бюро по труда”-Перник информира клиентите си, че поради усложнената
епидемична обстановка за месеците ноември и декември 2020 година на регистрираните безработни лица се предоставя възможност да проведат планираната среща в изпълнение на индивидуалния им план за действие дистанционно като се свържат с трудовия си посредник, вместо да посещават бюрото по труда, става ясно от съобщение на сайта на Община Трън.

За целта е необходимо до датата, посочена в регистрационната им карта, безработните лица да се свържат с трудовия си посредник, за да отчетат възложената им стъпка от плана за действие и набележат следваща, в съответствие с актуалната ситуация и възможностите за намиране на работа. Безработните лица могат да се обадят от личния си телефонен номер (или посочения при регистрация в дирекция “Бюро по труда”), да изпратят съобщение по електрона поща (от личен/подаден при регистрация електронен адрес) или чрез профила си в модул „Личностен профил на търсещо работа лице”.

Неосъществената планирана среща на безработното лице с трудовия посредник,
включително и по неприсъствен начин (чрез телефон, електронна поща или друг неприсъствен начин) съгласно Закона за насърчаване на заетостта се счита за неизпълнение на плана за действие, което е основание за прекратяване на регистрацията. Възстановяване на регистрацията е допустимо само при наличие на уважителни причини, доказани със съответните документи. С оглед превенция и спазване на противоепидемичните мерки се отменят изнесените услуги на дирекция „Бюро по труда” чрез изнесени работни места и мобилни бюра по труда по населени места. Обръщаме внимание, че при посещения в бюрата по труда ще се спазват инструкциите на Министерство на здравеопазването за предпазване от зараза на населението в това число чрез ограничен достъп с оглед осигуряване на изискваната физическа дистанция между служители и посетители. В офисите на Бюрата по труда няма да се допускат лица, които не са обезпечени със защитни средства (маски) и/или проявяват симптоми на заболяване, в това число повишена температура, кашлица, затруднено дишане или други видими признаци на дихателни заболявания, става ясно още от съобщението на общинския сайт.

За контакт с трудовите посредници във филиала на дирекция „Бюро по труда”-Перник в
Трън може да се ползват телефони, които може да откриете като натиснете тук.

Виж също...

Loading...