Общинските администрации в областта са издали с над 50 % повече разрешителни за строеж

През третото тримесечие на 2020 година общинските администрации на територията на област Перник са издали разрешителни за строеж на 68 жилищни сгради с 90 жилища в тях и 19 605 квадратни метра разгъната застроена площ, както и на 30 други сгради с 3 413 квадратни метра разгъната застроена площ, съобщиха от отдел “Статистически изследвания-Перник”.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради са повече с 51,1 %, броят на жилищата в тях с – 3,4 %, а общата им застроена площ бележи ръст от 31,6 %. При издадените разрешителни за строеж на други видове сгради се наблюдава увеличение както на броя им с 66,7 %, така и при разгънатата им застроена площ – със 114,7 %.

В сравнение с третото тримесечие на 2019 година броят на издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради в област Перник нараства с 30,8 %, докато броят на жилищата в тях намалява с 26,2 %, а разгънатата им застроена площ е повече с 13,8%. Издадените разрешителни за строеж на други видове сгради са по-малко с 6,3 %, а разгънатата им застроена площ – със 72,6 %.

Виж също...

Loading...