Историята на Дружеството на бежанците от Трънско има свой нов дом – Държавен архив-Перник

Архивът на Дружеството на бежанците от Трънско е предаден за съхранение във фонда на Държавен архив-Перник. Наследник на председателя на дружеството предал ценни документи и кореспонденция, предаде пернишката кабелна телевизия “Кракра“.

Председател на Дружеството на бежанците от Трънско е бил Мирчо Костов. Неговият племенник Стоян Томов предал архивът, който дълги години е съхраняван в дома му. “Дружеството е създадено през 1921 година, след края на Първата световна война, след подписване на унизителния Ньойски договор, след влизане в сила клаузите на този договор и след огромната бежанска вълна, която тръгва към България в този период. През 1921 година е създадено дружеството с първите 60 члена, но само за 5 години – през 1926 година, членовете на дружеството стават 613. Следва създаването и на други такива дружества. На младежите от Западните покрайнини, на девойките от Западните покрайнини, “Въртоп” също с малко по-радикални мерки. Тези дружества развиват някаква дейност до около 1952 година, след което са заличени. И днес архива, който се намира в Държавен архив-Перник, е архивът на възстановеното през 1991 година дружество.”, разказа пред телевизия “Кракра” началникът на Държавен архив-Перник Станислав Георгиева.

В началото на 90-те години на миналия век, когато дружество е възстановено, е решено да бъдат възобновени и трите му клона – към Царибродско, Трънско и Босилеградско. Целите на дружеството са били да бъде върнато помещение в София, което се явявало негова централа и възстановяване собствеността си върху имота на летовище “Ерма”. Летовището е било създадено за децата на бежанците от Западните покрайнини, а през зимата като пансион за бедните ученици от трънската гимназия. Друга цел на възобновеното дружество е била да бъде възстановена стара банкова сметка, в която са натрупани солидни средства. Въпреки това тези поставени цели не са реализирани от дружеството.

Снимка: Държавен архив-Перник

Виж също...

Loading...