Общинските съветници на Брезник ще решават за закупуване на компютри за Центъра за социални услуги от резидентен тип

Общински съвет-Брезник ще се събере на заседание, което ще се проведе през утрешния ден. Дневният ред на заседанието е съставен от 7 точки, по които общинските съветници трябва да вземат решения, съобщиха от Общинския съвет.

Сред докладните, които местните парламентиристи ще разглеждат, е добавяне на обект в поименния списък за капиталови разходи през 2020 година. От документа става ясно, че той е по повод постъпила докладна записка от управителя на Центъра за социални услуги от резидентен тип към Община Брезник за придобиване чрез закупуване със средства в държавно делегирани дейности на дълготрайни материални активи – компютърни конфигурации. За тази цел е необходимо да се добави нов обект в поименния списък за капиталови разходи през 2020 година. Сумата, за която е необходима за закупуването на компютри е 2 000 лева.

Виж също...

Loading...