Наетите на работа хора в област Перник намаляват, но средната брутна месечна работна заплата се увеличава с близо 3 %

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Перник към края на септември 2020 година намаляват спрямо края на юни 2020 година с 0,4 % и достигат 28 хиляди, съобщиха от отдел “Статистически изследвания-Перник”.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 22,9 и 16,5 %. Спрямо края на второто тримесечие на 2020 година наетите лица в обществения сектор се увеличават с 2,2 % (до 6,7 хиляди), докато в частния сектор намаляват с 1,2 % (до 21,3 хиляди).

В края на септември 2020 година наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Перник са с 0,1 хиляди, или с 0,5 % по-малко в сравнение с края на септември 2019 година. През третото тримесечие на 2020 година средната брутна месечна работна заплата за областта се увеличава спрямо второто тримесечие на 2020 година с 2,9 %, като достига 991 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 1 187 лева, а за частния – 928 лева. В сравнение с третото тримесечие на 2019 година средната месечна работна заплата за Пернишка област на раства с 1,4 %. Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата в обществения сектор се увеличава с 14,6 %, докато в частния сектор намалява с 3,2 %.

В сравнение с останалите области на страната през третото тримесечие на 2020 година област Перник е на 24-то място по показателя средна брутна месечна работна заплата.

Виж също...

Loading...