Спасяват транспорта до Трън със спешна мярка, въведена от областния управител

“Съществува непосредствен риск от прекъсване на транспортното обслужване на населението”, пише кметът на Трън в доклад до Общинския съвет. Репортер на Zapadno.com предаде, че 10-годишния договор за превоз на пътници в община Трън изтича на 16 декември 2020 година. Общественият транспорт, няма да е възможен след тази дата, тъй като до момента няма проведена обществена поръчка за избор на фирма-превозвач. За да се избегнат транспортни проблеми, областният управител на Перник е издал решение за въвеждане на спешна мярка.

Вариантът за излизане от ситуацията чрез предвидената от закона спешна мярка беше представен на читателите на Zapadno.com още през месец септември. Прочетете още в публикацията: Спешна мярка за транспорта до Трън може да се наложи, ако Общината не поправи новите разписания на маршрутките

В докладната си записка до Общински съвет-Трън, кметът на общината Цветислава Цветкова обяснява ситуацията и предлага удължаване на договора с настоящия превозвач. Това според нея се налага, защото нито един от транспортните варианти, които общината е предложила, не е отговарял на нормативните изисквания и съответно не е бил одобрен от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. Според кмета Общината няма никаква вина за това, че до момента задачата не е изпълнена, но с отсрочка до една година, процедурата по избор на нов превозвач ще бъде финализирана.

“През месец юни изпратихме маршрутните разписания от Републиканската транспортна схема в ИА “Автомобилна администрация“ за проверка и утвърждаване, за да открием процедура за възлагане на превозите по маршрутните разписания. Беше ни върнат отговор, че са в конфликт с Наредба №2 от 15 март 2002 г. Разработихме нови маршрутни разписания по няколко начина, които на практика се оказаха отново в конфликт с Наредба №2 и ни беше върнат отрицателен отговор. Проведохме срещи в Областна администрация и с тяхно участие отидохме на среща в ИА “Автомобилна администрация“ да изтъкнем, че не може да има минимален интервал от 60 минути между часовете на тръгване / за да няма конфликт с Наредба №2/ от спирките в Перник, при положение, че пернишките автобуси са на интервал от 20 мин. Тъй като не ни бяха утвърдени от ИА “Автомобилна администрация“ маршрутните разписания, за което нямаме никаква вина, не успяхме да проведем обществената поръчка за избор на изпълнител.”, пише кметът на Трън в докладната до общинските съветници.

На заседание през следващата седмица Общински съвет-Трън трябва да даде съгласието си за прилагане на законови разпоредби и сключване на договор чрез пряко възлагане на обществения превоз на пътници. Срокът по прякото възлагане да е не по-дълъг от една година и до приключване на процедурата, чрез която ще се избере фирма-превозвач. В правомощията на общинските съветници е да одобрят или отхвърлят предложението кметът на Трън да извърши необходимите административни действия, които са свързани с прилагането на законовите разпоредби и сключването на договор за обществен превоз на пътници, съгласно решения на областния управител на област Перник от 12 ноември 2020 година.

На сесията ще се разглежда още една точка, свързана с обществения превоз на пътници. Докладната е във връзка с възлагането на маршрутните разписания по линията Перник – Трън и Трън – Перник от Община Трън. Става дума за преотстъпено право за възлагане на курсовете на 10:10 часа от автогарата в Перник и 12:00 часа от град Трън, от Община Перник на Община Трън. Решението за това беше взето още през лятото на 2019 година на заседание на Областната комисия по транспорт. “Мотивите ми да поемем тази линия макар със закъснение са: да осигурим по-добро и качествено транспортно обслужване на населението, да удовлетворим желанието на пътниците, които ползват тази линия и са се обръщали към нас с молба да я поемем ние тъй като не е била изпълнявана от община Перник.”, посочва в докладната си кметът на Трън Цветислава Цветкова.

Виж също...

Loading...