Около 150 хиляди стопанства в страната са преброени от началото на преброяването им, близо 50 хиляди остават да бъдат включени в агростатистиката

Информационната система по агростатистика предоставя резултати от преброяването на земеделските стопанства през 2020 година в страната. От началото на кампанията са събрани данни за около 150 хиляди стопанства. От тях за 88 000 стопанства са въведени данни в системата с 1 903 000 хектара използвана земеделска площ, 253 000 говеда, 587 000 овце, 116 000 кози. 2 740 от стопаните са участвали в онлайн преброяването, което се проведе в периода от 1 до 18 септември, съобщиха от пресцентъра на Министерство на земеделието, храните и горите.

До 18 декември остава да бъдат преброени още близо 49 хиляди стопанства. Към момента най-голям е броят на анкетираните стопанства в областите Благоевград, Пловдив и Пазарджик, а относителният дял на въведените в системата стопанства е най-висок в областите Силистра, Ловеч, Бургас, Стара Загора и Смолян. Платформата дава актуална информация за обработените анкетни карти за последните дни, седмици и общо от началото на преброяването, както и за процента на преброените стопанства по области.

Припомняме, че целта на преброяването е да се получи обобщена картина за броя, типа и размера на земеделските стопанства. Фермерите трябва да посочат вида и площта на земеделските култури, броя на отглежданите селскостопански животни, както и колко работници са наети в стопанството, какви са другите им доходоносни дейности, ползваните селскостопански машини, използване на оборския тор, сградите за отглеждане на животните. Наличието на статистически данни, съпоставими с тези на останалите държави членки относно структурата на земеделските стопанства, е важно за определяне на развитието на Общата селскостопанската политика. Това ще спомогне да се определят насоките за развитие на българското земеделие. Информацията ще даде възможност за адекватно планиране, разработване, прилагане и мониторинг на националните политики и политиките на Европейския съюз.

Виж също...

Loading...