Агростатистика от област Перник: 3 525 говеда, 10 018 овце и 3 200 кози са преброени от земеделски стопани

Над 50 % от земеделските стопанства в област Перник са въвели данни в информационната система по агростатистика при преброяването, което продължава до средата на месец декември, научи Zapadno.com.

Последните данни за региона показват, че в системата са въведени данни за 1 864 или 57,5 % от земеделските стопанства. Преброени са 3 525 говеда, 10 018 овце и 3 200 кози. Използваната земеделска площ от преброените стопанства е общо 32 942,13 хектара. Общо 3 240 стопанства от област Перник трябва да бъдат въведени до 18 декември.

Целта на преброяването е да се получи обобщена картина за броя, типа и размера на земеделските стопанства. Фермерите трябва да посочат вида и площта на земеделските култури, броя на отглежданите селскостопански животни, както и колко работници са наети в стопанството, какви са другите им доходоносни дейности, ползваните селскостопански машини, използване на оборския тор, сградите за отглеждане на животните. Наличието на статистически данни, съпоставими с тези на останалите държави членки относно структурата на земеделските стопанства, е важно за определяне на развитието на Общата селскостопанската политика, поясниха от пресцентъра на Министерство на земеделието, храните и горите.

Виж също...

Loading...