Почистват град Трън и селски пътища в общината със 110 тона пясък и 40 тона сол

Над 100 тона пясък и 40 тона сол са на склад за почистването на пътища в Трънско при снеговалеж. Това стана ясно по време на заседание на Областния щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия, състояло се по интернет на 4 ноември, съобщиха от Областна администрация-Перник.

По време на заседанието представител на Община Трън е информирал за предприетите действия във връзка с настъпване на зимния сезон и необходимостта от осигуряване на нормални условия за живот на населението, зимното поддържане и снегопочистване на пътната и уличната мрежа.

Улично-градската пътна мрежа и четвъртокласната пътна мрежа се почистват от фирма „Румасия-2005″, с която Общината има сключен договор. Подсигурена е техника и материали – 110 тона пясък и 40 тона сол за почистване на пътищата при снеговалеж.

Тротоарите в град Трън се почистват от работници, наети по програма за временна заетост. На уличната мрежа на града е поставена необходимата хоризонтална и вертикална маркировка. На територията на общината има едно средно училище, една детска градина и един дом за настаняване на възрастни хора. Същите са осигурени с гориво за отоплителния сезон.

От Областно пътно управление-Перник пък съобщиха, че на пункт „Трън“ се разполагат 7 броя комбинирани машини, 1 брой товарачна машина, 4 броя снегорини и 1 брой опесъчител. Пунктът разполага с 450 тона фракция и 50 тона сол. Маркировката на републиканската пътна мрежа в общината и отводняването са в добро състояние.

Виж също...

Loading...