Абонати на ЧЕЗ в Брезнишко и Трънско ще бъдат засегнати от планирани прекъсвания на електрозахранването в периода 7 – 11 декември

“ЧЕЗ Разпределение” осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други.

Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 7 – 11 декември:

Община Брезник 

На 10. 12. 2020 г.  /12:01 – 13:30 ч.     ; 15:30 – 16:30 ч.  / –  Билинци

На 07. 12. 2020 г.  /09:00 – 16:30 ч.  /   На 08. 12. 2020 г.  /09:00 – 16:30 ч.  /   На 09. 12. 2020 г.  /09:00 – 16:30 ч.  /   На 10. 12. 2020 г.  /09:00 – 16:30 ч.  /   На 11. 12. 2020 г.  /09:00 – 16:30 ч.  / –  Кошарево

На 09. 12. 2020 г.  /15:00 – 16:30 ч.  / –  Долна Секирна

На 09. 12. 2020 г.  /15:00 – 16:30 ч.  / –  Кошарево:   000339  ,

На 10. 12. 2020 г.  /08:31 – 13:00 ч.  / –  Велковци,  Общ.  Брезник:   Мах. Пали Лула  Къща

На 10. 12. 2020 г.  /12:01 – 13:30 ч.     ; 12:01 – 16:30 ч.     ; 15:30 – 16:30 ч.  / –  Ребро:

На 10. 12. 2020 г.  /12:01 – 13:30 ч.     ; 15:30 – 16:30 ч.  / –  Брезник:   Д Л С Витошко-Студена

На 10. 12. 2020 г.  /12:01 – 13:30 ч.     ; 15:30 – 16:30 ч.  / –  Видрица:   Видрица  ,  Парцел VІІ-94в,  Кв. 17

На 10. 12. 2020 г.  /12:01 – 13:30 ч.     ; 15:30 – 16:30 ч.  / –  Гърло:   Общ. Брезник

На 10. 12. 2020 г.  /12:01 – 13:30 ч.     ; 15:30 – 16:30 ч.  / –  Конска:   УПИ  ІІІ-202,  Кв. 6  ,    Кв. 26, Къща

На 10. 12. 2020 г.  /12:01 – 13:30 ч.     ; 15:30 – 16:30 ч.  / –  Муртинци

На 10. 12. 2020 г.  /12:01 – 16:30 ч.     ; 12:01 – 13:30 ч.     ; 15:30 – 16:30 ч.  / –  Кривонос

Община Трън 

На 07. 12. 2020 г.  /09:00 – 16:30 ч.  /   На 08. 12. 2020 г.  /09:00 – 16:30 ч.  /   На 10. 12. 2020 г.  /12:01 – 13:30 ч.     ; 15:30 – 16:30 ч.  / –  Милославци:   УПИ  I-22  Кв 61  ,  УПИ  V-71,  Кв. 18  ,    Къща

На 09. 12. 2020 г.  /09:00 – 16:30 ч.  /   На 10. 12. 2020 г.  /09:00 – 16:30 ч.     ; 12:01 – 13:30 ч.     ; 15:30 – 16:30 ч.  / –  Ярловци

На 10. 12. 2020 г.  /12:01 – 13:30 ч.     ; 15:30 – 16:30 ч.  / –  Банкя,  Общ.  Трън:   УПИ  I,  Кв. 15

На 10. 12. 2020 г.  /12:01 – 13:30 ч.     ; 15:30 – 16:30 ч.  / –  Бераинци:   Вила

На 10. 12. 2020 г.  /12:01 – 13:30 ч.     ; 15:30 – 16:30 ч.  / –  Богойна

На 10. 12. 2020 г.  /12:01 – 13:30 ч.     ; 15:30 – 16:30 ч.  / –  Бохова:   УПИ -Хi-148  ,    Къща, Вила

На 10. 12. 2020 г.  /12:01 – 13:30 ч.     ; 15:30 – 16:30 ч.  / –  Бусинци:   Мах. Трап, Къща

На 10. 12. 2020 г.  /12:01 – 13:30 ч.     ; 15:30 – 16:30 ч.  / –  Бутроинци:   Вила

На 10. 12. 2020 г.  /12:01 – 13:30 ч.     ; 15:30 – 16:30 ч.  / –  Видрар:   Къща

На 10. 12. 2020 г.  /12:01 – 13:30 ч.     ; 15:30 – 16:30 ч.  / –  Врабча:   УПИ  VІІ-62, 61, Кв. 12  ,    К63

На 10. 12. 2020 г.  /12:01 – 13:30 ч.     ; 15:30 – 16:30 ч.  / –  Вукан:   УПИ  III-130 Кв. 12

На 10. 12. 2020 г.  /12:01 – 13:30 ч.     ; 15:30 – 16:30 ч.  / –  Главановци,  Общ.  Трън:   Вила, Къща

На 10. 12. 2020 г.  /12:01 – 13:30 ч.     ; 15:30 – 16:30 ч.  / –  Горна Мелна:   87  ,    Махала Пейчиновци

На 10. 12. 2020 г.  /12:01 – 13:30 ч.     ; 15:30 – 16:30 ч.  / –  Горочевци:   Над МТП Ракитов Дол;

На 10. 12. 2020 г.  /12:01 – 13:30 ч.     ; 15:30 – 16:30 ч.  / –  Джинчовци:   Къща

На 10. 12. 2020 г.  /12:01 – 13:30 ч.     ; 15:30 – 16:30 ч.  / –  Докьовци

На 10. 12. 2020 г.  /12:01 – 13:30 ч.     ; 15:30 – 16:30 ч.  / –  Долна Мелна:   НУПИ  12

На 10. 12. 2020 г.  /12:01 – 13:30 ч.     ; 15:30 – 16:30 ч.  / –  Дълга Лука:   УПИ  IV-71,  Кв. 17

На 10. 12. 2020 г.  /12:01 – 13:30 ч.     ; 15:30 – 16:30 ч.  / –  Ездимирци:   УПИ  XVI-197 Кв. 24  ,  УПИ  ІІІ-179,  Кв. 32  ,    Абисинска Мах.

На 10. 12. 2020 г.  /12:01 – 13:30 ч.     ; 15:30 – 16:30 ч.  / –  Еловица,  Общ.  Трън:   Къща

На 10. 12. 2020 г.  /12:01 – 13:30 ч.     ; 15:30 – 16:30 ч.  / –  Забел:   II,  Кв. 5  ,    Къща

На 10. 12. 2020 г.  /12:01 – 13:30 ч.     ; 15:30 – 16:30 ч.  / –  Зелениград:   I-254, Кв. 18  ,  Общ, Трън  Парцел ІІІ-253,  Кв. 40  ,  УПИ  XXXIII – 371кв 20  ,    Вила

На 10. 12. 2020 г.  /12:01 – 13:30 ч.     ; 15:30 – 16:30 ч.  / –  Костуринци

На 10. 12. 2020 г.  /12:01 – 13:30 ч.     ; 15:30 – 16:30 ч.  / –  Къшле

На 10. 12. 2020 г.  /12:01 – 13:30 ч.     ; 15:30 – 16:30 ч.  / –  Лева Река

На 10. 12. 2020 г.  /12:01 – 13:30 ч.     ; 15:30 – 16:30 ч.  / –  Лешниковци:   Имот 32,  Кв. 5

На 10. 12. 2020 г.  /12:01 – 13:30 ч.     ; 15:30 – 16:30 ч.  / –  Ломница,  Общ.  Трън:   44269. 41. 45  ,  М. Ждрелото

На 10. 12. 2020 г.  /12:01 – 13:30 ч.     ; 15:30 – 16:30 ч.  / –  Мракетинци:   Вила, 1

На 10. 12. 2020 г.  /12:01 – 13:30 ч.     ; 15:30 – 16:30 ч.  / –  Мрамор,  Общ.  Трън:   Стълб 32,  Клон А

На 10. 12. 2020 г.  /12:01 – 13:30 ч.     ; 15:30 – 16:30 ч.  / –  Насалевци:   УПИ  I – 210,  Кв.  32  ,    Къща

На 10. 12. 2020 г.  /12:01 – 13:30 ч.     ; 15:30 – 16:30 ч.  / –  Неделково:   Мах. Недялкови Ханове  Вила, Долен Хан,    УПИ  043001  М.  Берова Гора

На 10. 12. 2020 г.  /12:01 – 13:30 ч.     ; 15:30 – 16:30 ч.  / –  Парамун:   XI – 89,  Кв. 18  ,  Мах. Парамунска Чука  ,  ТП Парамунска Чука  ,  УПИ  I-64 Кв. 3а  ,  УПИ -V,  Кв. 15  ,    Къща

На 10. 12. 2020 г.  /12:01 – 13:30 ч.     ; 15:30 – 16:30 ч.  / –  Пенкьовци

На 10. 12. 2020 г.  /12:01 – 13:30 ч.     ; 15:30 – 16:30 ч.  / –  Проданча

На 10. 12. 2020 г.  /12:01 – 13:30 ч.     ; 15:30 – 16:30 ч.  / –  Радово

На 10. 12. 2020 г.  /12:01 – 13:30 ч.     ; 15:30 – 16:30 ч.  / –  Рани Луг:   П-Л ХХІ-235,  Кв. 7  ,  УПИ  Іv-280,  Кв. 3 Мах.  Пещер  ,    Вила, УПИ  1-41 Кв. 40-Североизт.  Част От Къща

На 10. 12. 2020 г.  /12:01 – 13:30 ч.     ; 15:30 – 16:30 ч.  / –  Реяновци:   УПИ  ІІ-161

На 10. 12. 2020 г.  /12:01 – 13:30 ч.     ; 15:30 – 16:30 ч.  / –  Слишовци

На 10. 12. 2020 г.  /12:01 – 13:30 ч.     ; 15:30 – 16:30 ч.  / –  Стайчовци:   000621  ,    Къща

На 10. 12. 2020 г.  /12:01 – 13:30 ч.     ; 15:30 – 16:30 ч.  / –  Стрезимировци:   56  ,    Къща

На 10. 12. 2020 г.  /12:01 – 13:30 ч.     ; 15:30 – 16:30 ч.  / –  Студен Извор:   УПИ  II-7,  Кв. 1

На 10. 12. 2020 г.  /12:01 – 13:30 ч.     ; 15:30 – 16:30 ч.  / –  Трън:   8-ми Март  1,  9-ти Септември  9, 23, 2, 10, 1, 25, 6, 17, 7, 10а, 5, 13, 11, 14, 1,  Александър Стамболийски  ,  Атанас Ботев  21,  Бор  1,  Възраждане  ,  Георги Бабичев  23, 5, 6б, 30, 8, 6в, 21, 10, 28, 6а, 34, 36, 26, 3, 40, 6, 4, 25, 42, 9, 38, 64, 70, 72, 69, 68, 58, 65, 45, 67, 66, 71,  Георги Димитров  20, 18,  Граничар  5, 3, 4, 1, 10, 15, 9, 8, 6, 7, 2,  Денчо Знеполски  10, 3, 17, 9, 16, 23, 12а, 14, 13, 27а, 21, 2а, 8, 15, 7, 12, 2, 5, 29, 6, 23,  27, 4, 89, 91, 83, 104, 79, 87, 101, 85, 90, 102, 97, 35, 91,  96, 100, 77, Газо-Бензиностанция, 74, 90, 66, 56, 71, 82, 61, 50, 64, 52, 46, 59, 70, 78, 54, 60, 62, 84, 68, 67, 63, 74, 48, 44, 65, 80, 72, 37, 32, 26, 24, 34, 18, 45, 41, 20, 39, 38, 53, 49, 36, 32а, 22, 55, 35, 28, 57, 42, 30, 40,  Десета  1,  Захари Иванов  14, 1, 8, 10,  Китка  ,  Мах. Горно Баринци  Параклис, 36,  Мах. Китка  Бунгало, 3, 5, 7, 15,  Мах. Кошарите  8, 6, 5, 15, 4, Къща,  Махала Кошаре  3,  Мосаловска  11а,  Мурговица  6, 24, До Бл. 7, 10, 11, 7, 2, 19, 3, 11, 9, 10, 6, 27, 4, 9, 26, 21, 17, 5, 2, 12, 8, 28, Фургон, 3, 1, 1, 5, 23,  Нов Живот  1, 5, 3,  НПИ 070026,  М. Китка  ,  Петко Д.  Петков  22, 24,  Руй  16, 8, 12, 18, 2, 23, 20, 15, 13, 7, 9, 11, 10, 6, 23,  Света Троица  13, 11, 7, 10,  Стефан Рангелов  7, 25, 17, 4, 32, 3, 24, 14, 23, 11, 19, 16, 1, 21, 27, 2, 31, 28, 40, 22, 20, 29,  Яким Тошков  7, 8,    М. Смърденица, Хижа, Кв. Власина

На 10. 12. 2020 г.  /12:01 – 13:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч.  / –  Туроковци:   XVI-4, 5,  Кв. 1  ,    Вила

На 10. 12. 2020 г.  /12:01 – 13:30 ч.     ; 15:30 – 16:30 ч.  / –  Филиповци:   УПИ  XVI-185 Кв. 8  ,    Махала Драговци

На 10. 12. 2020 г.  /12:01 – 13:30 ч.     ; 15:30 – 16:30 ч.  / –  Цегриловци:   ПИ 197  ,    Временно Захранване На Жил. Сграда

На 10. 12. 2020 г.  /12:01 – 13:30 ч.     ; 15:30 – 16:30 ч.  / –  Шипковица:   400053  ,    Бивш Стопански Двор

Виж също...

Loading...