Над 220 хиляди безплатни винетки са издадени на хора с увреждания от началото на 2020 година

223 605 безплатни електронни винетки са предоставени на хора с увреждания от началото на 2020 година до края на ноември. Те са за над 21,6 милиона лева и са за сметка на бюджета на Агенция “Пътна инфраструктура”. Повече от половината безплатни винетки – близо 120 хиляди, са с валидност до края на януари 2021 година, почти 37 хиляди изтичат през февруари и над 16 хиляди е-винетки – през март следващата година, съобщиха от пресцентъра на Агенция” Пътна инфраструктура”.

Проверка за срока на валидност на е-винетките, отпуснати чрез Агенцията за социално подпомагане, може да бъде направена на сайта на Агенция “Пътна инфраструктура” – www.api.bg, на www.bgtoll.bg от бутона с надпис „Проверка на е-винетка, издадена чрез Агенция за социално подпомагане“ и на сайта на Агенция за социално подпомагане: www.asp.government.bg. Директният линк за проверка е https://check.bgtoll.bg/#/.

Право на безплатна едногодишна е-винетка имат хората с над 50 на сто намалена работоспособност, както и семействата, които отглеждат деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст или до завършване на средно образование, но не по-големи от 20-годишна възраст. Съгласно Закона за пътищата, правото е за един автомобил с мощност до 160 конски сили обем на двигателя не повече от 2 000 кубически сантиметра.

Заявлението за издаване на безплатна е-винетка се подава от правоимащия в дирекцията „Социално подпомагане“ по настоящия адрес – лично, с писмо или по електронен път с електронен подпис. Социалните служби обработват документите в 7-дневен срок. Агенцията за социално подпомагане изпраща всекидневно обработените заявки на Агенция „Пътна инфраструктура“, която издава е-винетката в рамките на следващия работен ден.

Препоръчително е заявленията за подновяването на безплатните винетки да бъдат подавани, когато наближи крайната дата на валидността им. Процедурата за издаване на нова винетка отнема около 10 дни.

При прехвърляне на собствеността на пътното превозно средство, смяна на регистрационните табели или бракуване на автомобила, например, безплатната е-винетка не следва автомобила. В тези случаи правоимащият трябва в срок до три работни дни да уведоми Агенция “Пътна инфраструктура”, за да може да получи нова безплатна винетка до изтичането на валидността на първата.

При затруднения и нужда от консултация желаещите да им бъде издадена безплатна е-винетка  чрез Агенцията за социално подпомагане могат да се свържат с центъра за обслужване на клиенти на Националното тол управление на телефон 0700 10  876 или в писмен вид на e-mail: info@bgtoll.bg.

Виж също...

Loading...