Общинският съвет на Трън даде разрешение и през 2021 година в Трънско да бъдат изсечени 50 хиляди плътни кубически метра дървесина

Общински съвет-Трън прие годишния план и обема на ползване от общинските горски територии за 2021 година. Това решение е прието на провелото се на 26 ноември заседание, съобщиха от Общинския съвет.

Планът за ползване на дървесина е приет на база горскостопанския план на общинско предприятие „Трънска гора”, който е утвърден със заповед на Регионална дирекция по горите-Кюстендил и план-извлечения и предписания, които са одобрени от дирекцията за извършване на санитарни, принудителни и други видове сечи.

Обемът на ползване от горските територии общинска собственост за 2021 година ще бъде в размер на 50 000 плътни кубически метра лежаща маса, от които 32 500 плътни кубически метра иглолистна и 17 500 плътни кубически метра широколистна дървесина.

Ползването ще бъде планирано и осъществено в съответствие с горскостопанския
план на общинското предприятие „Трънска гора”, предписанията на Регионална дирекция по горите-Кюстендил за извършване на санитарни и принудителни сечи и изискванията на Закона за горите и подзаконовите нормативни актове, става ясно от приетото решение на Общински съвет-Трън.

Виж също...

Loading...