8 от образователните институции в област Перник нямат постоянно медицинско осигуряване, лични лекари или здравни служби се грижат за деца и ученици

На територията на област Перник функционират 40 училища, 22 детски градини, 3 Центъра за подкрепа за личностно развитие, 1 Център за специална образователна подкрепа и 1 Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование. Това стана ясно по време на заседание на Областния щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия, провело се в началото на месец ноември, съобщиха от Областна администрация-Перник.

Всички институции в системата на предучилищното и училищно образование от област Перник са разработени планове за действия при бедствия, аварии и катастрофи. Ръководствата на институциите имат готовност за своевременни и адекватни мерки при усложнена зимна обстановка. Институциите в системата на предучилищното и училищно образование са подготвени за отоплителния сезон. За децата и учениците в задължителна предучилищна и училищна възраст е осигурен транспорт. Училищните автобуси са подготвени и оборудвани за движение в зимни условия. Осигурен е транспорт за учениците до 16-годишна възраст, които пътуват от населени места, в които няма училище, съобщиха по време на заседанието от Регионално управление на образованието-Перник.

В 8 от институциите в системата на образованието в област Перник, които се намират в малки населени места няма постоянно медицинско осигуряване. При необходимост то се осигурява от личните лекари на учениците или от съответните здравни служби към населените места. От 40 училища 6 са разположени в планински и полупланински населени места, което създава допълнителни условия за рискови ситуации при тежки зимни условия и за нарушаване графика на учебния учебния процес. Във всички общини има отделни средищни училища, до които се извозват ученици в задължителна училищна възраст.

Виж също...

Loading...