Земеделци в област Перник имат по-високи добиви на слънчоглед от регионите в страната или с 53 % повече от 2019 година

2 826 096 тона е произведената царевица за 2020 година. Това сочат оперативните данни при 100 % реколтирани 572 417 хектара площи в страната. Засушаването повлия негативно на пролетните култури в Източна България и доведе до по-ранното узряване на царевицата и слънчогледа, което се отрази и върху добивите, съобщиха от пресцентъра на Министерство на земеделието, храните и горите.

Средният добив на царевицата е 494 килограма на декар. За сравнение, през 2019 година общото прибрано количество е било 3 118 160 тона, при среден добив 684 килограма на декар.  Средният добив спрямо предходната година е намалял с 57 % за област Варна, с над 56 % в област Шумен, с 51 % в област Хасково, с близо 4 8% в област Бургас и с 46 % в област Добрич. По-високи добиви на царевица има в София област, като увеличението е близо 64 %. 2 310 693 тона са наличните количества от царевица в страната, към края на ноември 2020 година. Запасите към декември 2019 година са били 2 778 014 тона.

Прибраната продукция от слънчоглед за 2020 година е 1 643 706 тона от реколтирани общо 809 563 хектара. Средният за страната добив е 203 килограма на декар. За сравнение през 2019 година, общото прибрано количество е било 1 710 377 тона, при среден добив 230 килограма на декар. Средният добив спрямо предходната година е намалял с близо 41 % за област Сливен, с 33 % за област Силистра, с 30 % за област Ямбол, с 29 % за област Добрич, с 28 % за Бургас и с 26 % за област Благоевград. По-високи добиви на слънчоглед има в област Перник с 53 %.

1 573 039 тона са запасите от маслодаен слънчоглед, към края на месец ноември 2020 година. Към декември 2019 година те са били 1 314 721 тона, което е с 17 % по-малко спрямо сегашния момент.

Виж също...

Loading...