Европейската комисия възстановява на България над 15 милиона лева, разходвани за борба с Африканска чума по свинете през 2020 година

Европейската комисия одобри всички направени разходи от Република България през 2020 година за борба със заболяването Африканска чума по свинете и ще възстанови максималния допустим процент от тях, съгласно европейското законодателство – 75 %. Възстановените средства ще бъдат в размер на над 15 милиона лева, съобщиха от пресцентъра на Българска агенция по безопасност на храните.

По-рано през тази година Европейската комисия възстанови на страната ни повече от 22,5 милиона лева за мерките, приложени през 2019 година. През месец ноември 2020 година в България се проведе одит от Европейската комисия за оценка на мерките, прилагани от българските власти за борба със заболяването. Представителите на комисията оцениха високо изготвянето и прилагането на междуведомствения План за контрол и предотвратяване разпространението на заболяването Африканска чума по свинете в България през 2020 година, всички прилагани от компетентните органи мерки, приетите законодателни промени и доброто сътрудничество между всички заинтересовани институции в борбата с чумата.

В резултат на прилаганите мерки от началото на 2020 година до момента в България се отчита положителна тенденция за намаляне на броя на огнищата на Африканска чума по свинете при домашни свине в сравнение с 2019 година. Спадът е с близо 60 %, като през 2019 година констатираните огнища са 44, а през 2020 година – 19 на брой.

Виж също...

Loading...