Изпълнителна агенция по горите: Общини като Трън, които са собственици на земеделски имоти с характеристика на гори, оцениха създадена със закона възможност за инвентаризация

Изпълнителна агенция по горите ще възлага дейности по инвентаризация на горите, включително в земеделски земи, независимо дали са били инвентаризирани в предходна инвентаризация. Това стана ясно след проведена днес среща в Изпълнителна агенция по горите между представители на агенцията и дружествата, които извършват дейностите по инвентаризация и планиране в горските територии. Целта на срещата беше да бъдат дискутирани въпроси и теми, свързани с инвентаризацията и устойчивото управление на горите, извън горски територии, съобщиха от пресцентъра на Изпълнителна агенция по горите.

Експертите подчертаха, че само в горски територии могат бъдат провеждани лесовъдски мероприятия, които позволяват устойчиво стопанисване. “Някой Общини като Борино, Брезово, Девин, Кирково, Кочериново, Котел, Монтана, Радомир, Своге и Трън, които са собственици на земеделски имоти с характеристика на гори, оцениха създадената със закона възможност и предприеха действия в тази посока”, подчерта изпълнителният директор на Изпълнителна агенция по горите инженер Мирослав Маринов по време на дискусията. Той заяви, че през настоящата година е променено предназначението на повече от 200 хиляди декара – имоти, които имат характеристиките на гора, но същите са земеделска територия по начин на трайно предназначение. Тази цифра надхвърля общата територия на променилите предназначението си гори в земеделски земи за последните 10 години.

Ще продължат усилията на Агенцията за увеличаване броя и площта на имотите, чието предназначение се променя от земеделска в горска територия, по указания в Закона за горите ред, включително чрез указания до държавните предприятия, Общините и другите собственици на такива имоти относно възможностите и ограниченията при ползването на имотите. Промяната е безвъзмездна и се извършва със заповед на министъра на земеделието, храните и горите според разпоредбите на Закона за горите.

Снимка: Изпълнителна агенция по горите – пресцентър

Виж също...

Loading...