Намалява се административната тежест при регистрацията на пчелини, с което се цели насърчаване на стопанската дейност в областта на пчеларството

Намалява се административната тежест при регистрацията на животновъдните обекти – пчелини. Това реши Министерският съвет, след като одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за пчеларството, съобщиха от правителствената информационна служба.

Собствениците ще регистрират пчелните семейства само в Българската агенция по безопасност на храните, а не както досега и в кметствата. Предложените изменения целят насърчаване и улесняване на стопанската дейност в областта на пчеларството.

С приемането на Закона за изменение и допълнение на Закона за пчеларството ще се изпълни мярка 147 от Решение № 704 на Министерски съвет от 2018 година, за изпълнението на мерки за трансформация на модела на административно обслужване.

Виж също...

Loading...