За светлината в град Трън и трънските села ще бъдат отпуснати до 316 800 лева от общинския бюджет

Община Трън обяви обществена поръчка за поддържане, ремонт и профилактика на уличното осветление на територията на общината. В дейностите по поръчката са заложени ремонт и монтаж на улични осветителни тела, смяна на крушки и други, научи Zapadno.com.

Поддържането на уличното осветление в община Трън ще се осигурява със средства от общинския бюджет. Прогнозната стойност, която Общината е обявила е 264 000 лева без включен ДДС или 316 800 лева с включен ДДС. Фирмата-изпълнител ще трябва да поддържа уличното осветление на град Трън и в населените места разположени на територията на общината, в които е изградено такова.

Ръчно натоварване и извозване на отпадъци до 10 километра, разваляне и възстановяване на асфалтова настилка и други са също сред дейностите, които фирмата ще трябва да изпълнява.

В изискванията към фирмата-изпълнител в обществената поръчка е посочено, че всички работи ще се извършват на открито и при неблагоприятни атмосферни условия. Монтьорите, които се качват по стълбовете трябва да са положили изпит по Правилник по техническа безопасност и Правилник за техническа експлоатация, но и да имат необходимите квалификационни групи.

Срокът на договора ще е 24 месеца от датата на подписването му или до изчерпване на прогнозната стойност от 264 000 лева без включен ДДС.

В началото на настоящата година общинската администрация в Трън обяви обществена поръчка за поддържане, ремонт и профилактика на уличното осветление. Заложената прогнозна стойност беше същата – 264 хиляди лева без включен ДДС.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...