Област Перник е с ниска заболяемост на новооткритите регистрирани заболявания от злокачествени новообразувания

Заболяемостта на новооткритите регистрирани заболявания от злокачествени новообразувания в област Перник е сред най-ниските в страната. Това показват данните в отчета за 2019 година за изпълнението на Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012 – 2030 година), който беше приет от правителството, съобщиха от правителствената информационна служба.

По данни на Националният център по обществено здраве и анализи през 2019 година нараства заболяемостта от злокачествени новообразувания спрямо предходната година. Показателят е 434,9 промила (на 100 000 души). Най-висока е заболяемостта – от рак на храносмилателните органи 100,1 промила, от рак на млечната жлеза при жените (90,8 промила) следвана от рак на мъжките полови органи (83, 4 промила).

Наблюдават се териториални различия в броя на новооткритите регистрирани заболявания от злокачествени новообразувания на 100 000 население. Най-висока е заболяемостта в областите Русе (616,1 промила), Плевен (605,0 промила), Хасково (597,2 промила), a най-ниска – в София област (200,1 промила), Кюстендил (252,6 промилао) и Перник (269,9 промила).

Виж също...

Loading...