Парите за помощ на жители на Брезник да се увеличат за сметка на представителните разходи на общинските съветници

Средствата за обезщетения и помощи по решение на Общински съвет-Брезник да бъдат увеличени за сметка на представителните разходи. Това предлага председателят на Общинския съвет Иван Тинков в своя докладна до общинските съветници. Целта е по-ефикасно подпомагане на възможно по-голям брой граждани, имащи нужда от финансова помощ, става ясно от докладната.

Общинският съвет на Брезник разполагаше с 2 000 лева, заложени в параграфа за представителни дейности. Сумата е разписана в бюджета на Община Брезник за настоящата година. През пролетта общинските съветници приеха решение, с което пренасочиха 1 500 лева от тази сума в параграфа за обезщетения и помощи по решение на Общинския съвет. По този начин за представителни разходи останаха 500 лева, от които до момента са изразходвани 120 лева. Предходният остатък за представителни разходи е 380 лева.

С направените през пролетта на 2020 година промени по пренасочване на средствата, парите за обезщетения и помощи по решение на Общинския съвет се увеличиха от 4 000 лева на 5 500 лева. “Уважаеми колеги, смятам че е морално и правилно, остатъчната сума от параграф 10-98, от 380 лева да бъде пренасочена с решение на Общински съвет-Брезник, към параграф 42-14 “обезщетения и помощи по решение на Общински съвет”, като по този начин ще се получи в наличност към настоящия момент, сумата от 3 180 лева при налични 2 800 лева в настоящия момент.”, обръща се председателят на Общинския съвет Иван Тинков към колегите си общински съветници.

От докладната, която предстои да бъде разгледана и гласувана, става ясно, че с решения на общинските съветници 2 700 лева са били отпуснати на жители на общината под формата на еднократни финансови помощи. Подпомогнатите жители от началото на мандата на настоящия Общински съвет са 11. Основанията за отпускането на помощи на тези хора са предимно здравословни и социални проблеми. “В условията на извънредна епидемиологична обстановка, не виждам необходимост от ползване на каквито и да е било средства за представителни нужди, а тези пари, колкото и малко да са наглед като цифра, биха могли от полза за нуждаещи се физически и юридически лица!”, добавя още Иван Тинков в докладната си.

Решението по тази тема ще бъде взето на редовно заседание, което ще се проведе на 18 декември.

Виж също...

Loading...