За ликвидацията на язовир “Брезник” трябва да се промени начинът на трайно ползване на общински имоти

Промяна начина на трайно ползване на имоти, които са общинска собственост в землището на град Брезник ще бъде разглеждана и гласувана от брезнишките общински съветници на заседание през следващата седмица, съобщиха от Общинския съвет.

В докладна кметът на Брезник Васил Узунов пояснява на общинските съветници, че Общината е предоставила на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор за ликвидация язовир “Брезник”, който се намира в землището на града. С писмо агенцията е дала двумесечен срок за отстраняване на несъответствия по стартираната процедура за ликвидация на язовирната стена и съоръженията към нея. Общинските съветници трябва да излязат с решение за промяна начина на трайно ползване на два имота в местността “Долни Каменитец”. Причината е, че тези имоти са с трайно предназначение на територията “земеделска” с категория V-та и с начин на трайно ползване “пасище” и “ливада”. Това противоречи на законовите изисквания от Наредбата за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и съоръжения към тях и за осъществяването на контрол за техническото състояние, става ясно от докладната на кмета.

През пролетта на 2019 година Общински съвет-Брезник даде съгласието си за ликвидация на язовир “Брезник”. Причината за предприемането на мярката беше протокол на Главна дирекция “Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях”. Прочетете още по темата в публикацията: Започва ликвидиране на язовир “Брезник” след издадено предписание от Главна дирекция “Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях”.

Виж също...

Loading...