753 599 410 лева и 30 стотинки са приходите от електронни винетки и тол такси за последните 2 години

Постъпленията от електронни винетки и тол такси от въвеждането на електронната система на 1 януари 2019 година до 8 декември 2020 година са общо 753 599 410 лева и 30 стотинки. Прогнозата на Националното тол управление е до края на тази година приходите от електронно таксуване на тежкотоварните автомобили да достигнат около 129 милиона лева, което сравнено с постъпленията през миналата година от е-винетки за моторни превозни средства над 3,5 тона показва ръст от около 6 %. Увеличението на постъпленията е въпреки намаляването с почти 30 % на средните превозни разстояния от моторни превозни средства над 3,5 тона по време на извънредното положение заради пандемията от COVID-19 и реалното таксуване само на 3 115 километра републиканска пътна мрежа, съобщиха от пресцентъра на Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

Тези данни съобщи по време на последния парламентарен контрол министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова. От 1 януари 2019 година до 8 декември 2020 година са купени 13 343 119 електронни винетки на стойност 650 249 781 лева. Приходите от тол такси от въвеждането им на 1 март тази година до 8 декември са 103 349 629 лева и 30 стотинки. За същия период са продадени 2 455 599 маршрутни карти за 43 283 303 лева и 9 стотинки и са подадени 261 824 224 тол декларации от Националните доставчици на услуги на стойност 60 066 326 лева и 21 стотинки. Данните показват, че предпочитаното средство за таксуване на тежкотоварните автомобили са маршрутните карти, с които оперира Агенция „Пътна инфраструктура“.

Министърът посочи, че първоначалният вариант за толуване включваше 10 800 километра републиканска пътна мрежа. Следващият вариант, който беше предложен, беше за магистрали, първи и втори клас пътища с обща дължина 6 050 километра и с определени тарифи, като българските превозвачи поискаха плавно и поетапно въвеждане на тол системата, така че да бъдат подготвени. Петя Аврамова напомни, че 3 месеца след въвеждане на тол системата трябваше да бъдат направени анализ и повторен разговор с представителите на българските превозвачи. Трябва да се има предвид и фактът, че след въвеждането в търговска експлоатация на тола бе обявено извънредно положение на територията на страната, свързано с разпространението на COVID-19. За трите месеца на извънредно положение нямаше как да бъде направен обективен анализ и да се прецени необходимостта от повишение на тарифите и обхвата на тол системата. Този фактор е безпрецедентен в световен мащаб и безспорно оказва влияние върху интензивността на преминаванията по платената пътна мрежа на превозните средства.

Политиката за увеличаване на приходите от такси съобразно тол системата ще бъде насочена към промяна в обхвата на платената пътна мрежа, като поетапно ще бъдат включвани повече участъци, които се ползват интензивно от тежкотоварния трафик, каквато е политиката и в други европейски държави. Тарифата за таксите, при направен обективен анализ, също ще бъде разгледана и подложена на обсъждане, каза още Аврамова.

Към момента Агенция „Пътна инфраструктура“ изпълнява законово определената й роля да събира пътни такси чрез електронната система за пътно таксуване, която е проектирана, изградена и въведена в експлоатация в изпълнение на договора от 2018 година между агенцията и консорциума „Капш Трафик Солюшънс“. За първи път в практиката на такъв тип системи в единна техническа информационна инфраструктура се въвеждат и се поддържат едновременно два различни електронни метода за пътно таксуване – на база време – електронна винетка, и на база изминато разстояние – тол за тежкотоварните автомобили, които обичайно се въвеждат, поддържат и оперират като независими системи, подчерта министърът.

Втора уникална характеристика е, че в българската тол система са обединени всички познати модели за правоприлагане – автоматизирано чрез най-гъстата в Европа мрежа от стационарни контролни точки и чрез три паралелно работещи органа – Агенция „Пътна инфраструктура“, Министерството на вътрешните работи и Агенция „Митници“ в зоните на гранично контролно-пропускателните пунктове. По този начин се гарантира ефективно правоприлагане за транзитния трафик и ефективен механизъм на събираемост чрез електронен фиш за физически и юридически лица с постоянен адрес в България.

Третата съществена функционалност е поддържането на собствена област (домейн) за обработка на картови плащания (в това число плащания с карти за гориво) без посредничество на търговска банка. В резултат българската електронна система за пътно таксуване се оценява от международните експерти като модерно технологично решение без аналог в Европа. По тази причина първоначалните ресурси, които са предвидени от Агенция “Пътна инфраструктура” за техническото опериране на системата не съответстват на текущата сложност и развитие на проекта и възниква необходимостта от предоставяне на допълнителни услуги.

Тези обстоятелства доказват, че след въвеждането на системата и възлагането на договора, тя значително се е усложнила поради въвеждането на нови функционалности. Поради тази причина първоначалните ресурси, които са предвидени в Агенция „Пътна инфраструктура“ за техническото опериране не съответстват на текущото състояние на степен на сложност и развитие на проекта. В тази връзка експертите на Агенция “Пътна инфраструктура” обосновават необходимостта от предоставяне на допълнителни услуги.

Виж също...

Loading...